Sfingy u Měděnce

Sfingy u Měděnce       50°25'4.29"N, 13°7'18.75"E

 

Sfingy - 790 m.n.m. (přírodní památka – vyhlášená v roce 1990) se nacházejí se v Krušných horách u obce Měděnec. Skalní útvary vysoké až 15 m, připomínající egyptské sfingy, vznikly v horninách krušnohorského krystalinika (stáří hornin svrchní proterozoikum až spodní paleozoikum, 700 - 500 mil.let ) a jedná se silně metamorfovanou (přeměněnou) horninu typu hrubozrnné, dvojslídné okaté ortoruly.  Ortorula vznikla ve velkých hloubkách a za působení vysoké teploty a tlaku překrystalizací vulkanického granitu (žuly). Za působení orientovaného tlaku vznikly plochy břidličnatosti, které využily hydrotermální křemičité roztoky (teplota přes 300 st. celsia) v době průniku magmatu do podloží při variském vrásnění (období před 320 mil.lety). Tyto přehřáté roztoky proudily starší horninou a srážením roztoků při chladnutí v trhlinách vytvořily čočky (oka) šedobílého křemene a živce, které mohou být velké až 5 cm.  Hlavně v období čtvrtohor (během dob ledových – glaciálů) docházelo k promrzání a rozpadu ortoruly podél systému puklin v hornině. Tím vznikl typický mrazový srub s téměř svislými skalními stěnami o výšce až 15 m.

Z lokality je nádherný výhled na údolí řeky Ohře, ohárecký rift a vrcholy vulkanických Doupovských hor.

 

Sfingy u Měděnce
Sfingy u Měděnce
Sfingy u Měděnce - okatá ortorula - mrazový srub až 15 m vysoký
Sfingy u Měděnce - okatá ortorula - mrazový srub až 15 m vysoký
Sfingy u Měděnce - ortorula proterozoického stáří
Sfingy u Měděnce - ortorula proterozoického stáří
Sfingy u Měděnce - ortorula rozpukaná mrazovým zvětráváním
Sfingy u Měděnce - ortorula rozpukaná mrazovým zvětráváním
Sfingy u Měděnce - celkový pohled
Sfingy u Měděnce - celkový pohled
Sfingy u Měděnce
Sfingy u Měděnce
Sfingy u Měděnce - vyrostlice křemene (oka) až 5 cm veliké
Sfingy u Měděnce - vyrostlice křemene (oka) až 5 cm veliké
Sfingy u Měděnce - metamorfovaná ortorula krušnohorského krystalinika
Sfingy u Měděnce - metamorfovaná ortorula krušnohorského krystalinika