Skalky skřítků u Dubiny na Ohři

Skalky skřítků u Dubiny na Ohři   50°14'29.3"N, 13°0'2.4"E

 V terciéru (třetihory), v době alpínského vrásnění, při pohybu africké kontinentální desky k severu, došlo k mohutnému tlaku na kontinentální desku evropskou. Tímto tlakem bylo vyvrásněno několik evropských pohoří (Alpy, Karpaty, Pyreneje). Český masiv byl však značně konzolidován (zpevněn) intruzivními (hluboce vyvřelými) horninami z období konce paleozoika (prvohor) a tak odolal tlaku z jihu a nebyl zvrásněn. Došlo však k jeho vyklenutí, popraskání a vzniku soustavy prolomů a zlomů. Také se aktivovaly velmi staré zlomové linie z období vzniku českého masívu na konci prvohor v období variské orogeneze (vrásnění). Podél těchto zlomů docházelo k poklesu a zdvihu jednotlivých ker. Tomuto procesu se říká saxonská tektonika. Na křížení dvou hlubinných zlomů (jáchymovský a litoměřický) došlo před 34 mil. lety k prvnímu průniku magmatu ze zemského pláště a ke vzniku prvních explozivních erupcí vznikajících Doupovských hor. Explozivní erupce vulkanoklastik se střídaly s výlevy láv, které tvořily mohutné příkrovy. Tyto erupce trvaly až do období před 20 mil.lety. V období vulkanického klidu mezi erupcemi byly vulkány erodovány a při přívalových deštích (v tomto období bylo klima v českém masívu podstatně teplejší – subtropické s dostatkem srážek) docházelo často ke vzniku bahnotoků (laharů) z vody, sopečného popela a vulkanoklastik valících se po úbočích vulkánů do okolní krajiny. Tyto lahary s sebou braly vše, co jim přišlo do cesty, včetně balvanů a kmenů stromů rostoucích v lesích na svazích vulkánů.

Přírodní památka Skalky skřítků, situovaná na západním okraji Doupovských hor nad údolím řeky Ohře ve strmém svahu, je právě pozůstatkem zkamenělého laharu (podle počtu vrstev dvou bahnotoků). Kmeny, které v bahnotoku uvízly, nebyly z důvodu nevhodných podmínek dostatečně fosilizovány a postupně  se rozpadly a v uloženinách po nich zbyly dutiny, které je možno v laharu vidět. Nachází se zde cca 60 válcových dutin, které mají průměr od několika centimetrů do 1,5 metru, hloubka otvorů je až 10 metrů.  Tento lahar je tvořen směsí větších a menších, částečně již opracovaných, kamenů a balvanů láv až do velikosti 1 metru a jemného popela s drobnými vulkanoklastiky (pojivo).

Podle pověstí zde v dutinách bydleli skřítkové, proto se vžil název Skalky skřítků.

 

Skalky skřítků u Dubiny na Ohři - pohled na stěnu laharu
Skalky skřítků u Dubiny na Ohři - pohled na stěnu laharu
Skalky skřítků - stěna laharu - dle uložení vrstev se předpokládá, že lahary byly dva
Skalky skřítků - stěna laharu - dle uložení vrstev se předpokládá, že lahary byly dva
Skalky skřítků - stěna laharu - brekcie - směs různě velkého kamení, vulkanoklastik a popela, chaotické uspořádání
Skalky skřítků - stěna laharu - brekcie - směs různě velkého kamení, vulkanoklastik a popela, chaotické uspořádání
Skalky skřítků - brekcie - směs kamení, vulkanoklastik a popela - vlevo od středu obrázku - ukázka biologického zvětrávání - kořen stromku prorůstá a rozšiřuje trhlinu ve vulkanické hornině
Skalky skřítků - brekcie - směs kamení, vulkanoklastik a popela - vlevo od středu obrázku - ukázka biologického zvětrávání - kořen stromku prorůstá a rozšiřuje trhlinu ve vulkanické hornině
Skalky skřítků - dutiny po vyvětralých nedostatečně fosilizovaných kmenech stromů stržených laharem
Skalky skřítků - dutiny po vyvětralých nedostatečně fosilizovaných kmenech stromů stržených laharem
Skalky skřítků - dutiny po vyvětralých nedostatečně fosilizovaných kmenech stromů stržených laharem - různé velikosti
Skalky skřítků - dutiny po vyvětralých nedostatečně fosilizovaných kmenech stromů stržených laharem - různé velikosti
Skalky skřítků - dutiny po vyvětralých nedostatečně fosilizovaných kmenech stromů stržených laharem
Skalky skřítků - dutiny po vyvětralých nedostatečně fosilizovaných kmenech stromů stržených laharem
Skalky skřítků - dvě vrstvy laharu
Skalky skřítků - dvě vrstvy laharu
Skalky skřítků - některé dutiny mají velký průměr - přes 1 m
Skalky skřítků - některé dutiny mají velký průměr - přes 1 m
Skalky skřítků - dutiny po vyvětralých nedostatečně fosilizovaných kmenech - některé mají délku až 5 metrů
Skalky skřítků - dutiny po vyvětralých nedostatečně fosilizovaných kmenech - některé mají délku až 5 metrů
Skalky skřítků - detail brekcie laharu
Skalky skřítků - detail brekcie laharu
Skalky skřítků - detail brekcie laharu
Skalky skřítků - detail brekcie laharu
Skalky skřítků - dutiny po vyvětralých nedostatečně fosilizovaných kmenech stromů stržených laharem
Skalky skřítků - dutiny po vyvětralých nedostatečně fosilizovaných kmenech stromů stržených laharem
Skalky skřítků - dutiny po vyvětralých nedostatečně fosilizovaných kmenech stromů stržených laharem
Skalky skřítků - dutiny po vyvětralých nedostatečně fosilizovaných kmenech stromů stržených laharem
Skalky skřítků - směs kamení, vulkanoklastik a popela po promíchání s přívalovou vodou vytvoří bahnotok (lahar)
Skalky skřítků - směs kamení, vulkanoklastik a popela po promíchání s přívalovou vodou vytvoří bahnotok (lahar)