Skalky skřítků - stěna laharu - brekcie - směs různě velkého kamení, vulkanoklastik a popela, chaotické uspořádání Skalky skřítků - stěna laharu - brekcie - směs různě velkého kamení, vulkanoklastik a popela, chaotické uspořádání

Skalky skřítků - brekcie - směs kamení, vulkanoklastik a popela - vlevo od středu obrázku - ukázka biologického zvětrávání - kořen stromku prorůstá a rozšiřuje trhlinu ve vulkanické hornině

Skalky skřítků - dutiny po vyvětralých nedostatečně fosilizovaných kmenech stromů stržených laharem Skalky skřítků - dutiny po vyvětralých nedostatečně fosilizovaných kmenech stromů stržených laharem
Skalky skřítků - brekcie - směs kamení, vulkanoklastik a popela - vlevo od středu obrázku - ukázka biologického zvětrávání - kořen stromku prorůstá a rozšiřuje trhlinu ve vulkanické hornině