Viklan Kadov

Viklan Kadov

Viklan  Kadov            49°24'8.7"N, 13°46'38.8"E

V blízkosti obecního úřadu v obci Kadov se nachází balvanitý pahorek na jehož vrcholu je kadovský viklan, který byl v roce 1985 vyhlášen přírodní památkou. Viklan je obecně většinou oblý balvan, který byl postupnou erozí vytvarován z původního podložního horninového masívu. Jedná se většinou o selektivní zvětrávání krystalizačních jader intruzivních magmatických hornin. V tomto případě jde o středně zrnitý biotitický granodiorit blatenského typu variského stáří (konec paleozoika – prvohor), který je součástí velkého intruzivního tělesa, středočeského plutonu. Tento balvan byl přirozeně erozí usazen do lůžka na jiný balvan, ve kterém se skutečně „viklal“ působením relativně malé síly jednoho člověka. Jeho rozměry jsou 3.5 x 3.5 x 1.5 m, obvod činí 11 m, váha viklanu je 29 tun. Z tohoto důvodu patří k největším viklanům v českém masívu.

Bohužel v roce 1893 byl neznámými vandaly z lůžka vyvalen a do své původní polohy byl vrácen teprve v roce 1983 pomocí dřevěných klínů, trámů a soustavy pák ing. Pavlem Pavlem (mimo jiné rozpohyboval sochy na Velikonočním ostrově), který tímto pokusem dokázal, že i primitivními prostředky je možno pohybovat velmi těžkými tělesy. Bohužel v roce 1987 a v roce 2003 se praxe opakovala a balvan byl po vysunutí z lůžka opět vrácen na své původní místo.

Viklan Kadov - Přírodní památka
Viklan Kadov - Přírodní památka
Viklan Kadov - Viklan usazený na balvanitém pahorku
Viklan Kadov - Viklan usazený na balvanitém pahorku
Viklan Kadov - 3.5 x 3.5 x 1.5 m, obvod 11 m, váha viklanu 29 tun
Viklan Kadov - 3.5 x 3.5 x 1.5 m, obvod 11 m, váha viklanu 29 tun
Viklan Kadov - Viklan usazený na balvanitém pahorku
Viklan Kadov - Viklan usazený na balvanitém pahorku
Viklan Kadov - středně zrnitý biotitický granodiorit blatenského typu variského stáří
Viklan Kadov - středně zrnitý biotitický granodiorit blatenského typu variského stáří
Viklan Kadov - pohled od západu
Viklan Kadov - pohled od západu
Viklan Kadov - lůžko viklanu
Viklan Kadov - lůžko viklanu
Viklan Kadov - lůžko viklanu
Viklan Kadov - lůžko viklanu
Viklan Kadov - Viklan usazený na balvanitém pahorku
Viklan Kadov - Viklan usazený na balvanitém pahorku
Viklan Kadov
Viklan Kadov