Červený lom u Koněprus - pohled na těžební stěnu Červený lom u Koněprus - pohled na těžební stěnu

Červený lom u Koněprus - pohled na těžební stěnu - patrné červenohnědošedé zbarvení vápenců

Červený lom u Koněprus - na stěně je patrné vodorovné uložení vrstev - nebyly tektonicky vrásněny a ukloněny Červený lom u Koněprus - na stěně je patrné vodorovné uložení vrstev - nebyly tektonicky vrásněny a ukloněny
Červený lom u Koněprus - pohled na těžební stěnu - patrné červenohnědošedé zbarvení vápenců