Červený lom u Koněprus - pohled na těžební stěnu - patrné červenohnědošedé zbarvení vápenců Červený lom u Koněprus - pohled na těžební stěnu - patrné červenohnědošedé zbarvení vápenců

Červený lom u Koněprus - na stěně je patrné vodorovné uložení vrstev - nebyly tektonicky vrásněny a ukloněny

Červený lom u Koněprus - celkový pohled na zadní část lomu Červený lom u Koněprus - celkový pohled na zadní část lomu
Červený lom u Koněprus - na stěně je patrné vodorovné uložení vrstev - nebyly tektonicky vrásněny a ukloněny