Hrádek Oltářík (Hrádek) – České středohoří

Hrádek Oltářík (Hrádek) – České středohoří    50°29'23.7"N, 13°55'24.1"E

Hrádek Oltářík (Hrádek - 566 m.n.m.) je jedním z mnoha hrádků postavených na skalnatých vrcholech v Českém středohoří. Vlastní těleso vrchu vzniklo ve třetihorách (před cca 30 mil.lety) výstupem žhavého magmatu skrz vrstvy tufů z vulkanických erupcí okolních vulkánů a jeho utuhnutím pod tehdejším povrchem (lakolit). Teprve eroze a denudace v následujících miliónech let, zvláště ve čtvrtohorách, vypreparovala tyto horniny na povrch. Původní terén ve třetihorách byl totiž o 200 až 300 metrů výše než je v současnosti. Geologicky se nazývá šedočerná hornina sodalitický tefrit a na západní straně skály je odkryta těžbou kamene na stavbu hrádku pěkná nepravideklná sloupcovitá odlučnost tohoto tefritu.

Hrádek Oltářík byl jako jeden z mála založen v temném období našich dějin, kdy u nás zuřila bratrovražedná husitská válka, v roce 1426 zbohatlým husitským hejtmanem Jakoubkem z Vřesovic. Byl to malý hrádek, který se skládal z jedné poměrně malé obytné věže na skalisku. Na severu vrchu se dochovaly zbytky věžovité brány – viz rekonstrukce podoby hrádku Oltářík od Ing.Ivana Lehkého. Hrádek byl vystavěn tak, aby nebyl ohrožován v té době se značně rychle rozvíjející dělostřelbou. Hrádek byl obýván až do roku 1544, kdy je v literatuře označován již jako pustý.

Botanickou zajímavostí jsou na jaře (duben – květen) všude na skalnatém vrcholu rostoucí trsy krásně žluté Tařice skalní (Aurinia saxatilis).

 

Hrádek Oltářík - celkový pohled z obce Leská (3 km)
Hrádek Oltářík - celkový pohled z obce Leská (3 km)
Hrádek Oltářík - foto Martin Janoška - nepravidelná sloupcová odlučnost tefritu s hrádkem
Hrádek Oltářík - foto Martin Janoška - nepravidelná sloupcová odlučnost tefritu s hrádkem
Hrádek Oltářík - foto Martin Janoška - nepravidelná sloupcová odlučnost tefritu s hrádkem
Hrádek Oltářík - foto Martin Janoška - nepravidelná sloupcová odlučnost tefritu s hrádkem
Hrádek Oltářík - nepravidelná sloupcová odlučnost tefritu s hrádkem
Hrádek Oltářík - nepravidelná sloupcová odlučnost tefritu s hrádkem
Hrádek Oltářík - nepravidelná čtyřboká věž
Hrádek Oltářík - nepravidelná čtyřboká věž
Hrádek Oltářík - zdivo z tefritu (čediče) - hlavní věž
Hrádek Oltářík - zdivo z tefritu (čediče) - hlavní věž
Hrádek Oltářík - zdivo z tefritu (čediče) - hlavní věž
Hrádek Oltářík - zdivo z tefritu (čediče) - hlavní věž
Hrádek Oltářík - zdivo z tefritu (čediče) na sloupcové odlučnosti - trsy žluté Tařice skalní
Hrádek Oltářík - zdivo z tefritu (čediče) na sloupcové odlučnosti - trsy žluté Tařice skalní
Hrádek Oltářík - zbytky věžovité brány na severní straně hrádku
Hrádek Oltářík - zbytky věžovité brány na severní straně hrádku
Hrádek Oltářík - zbytky věžovité brány na severní straně hrádku
Hrádek Oltářík - zbytky věžovité brány na severní straně hrádku
Hrádek Oltářík - zdivo z tefritu (čediče) na sloupcové odlučnosti - trsy žluté Tařice skalní
Hrádek Oltářík - zdivo z tefritu (čediče) na sloupcové odlučnosti - trsy žluté Tařice skalní
Hrádek Oltářík - trs žluté Tařice skalní
Hrádek Oltářík - trs žluté Tařice skalní
Hrádek Oltářík - rekonstrukce podoby hrádku dle ing.Ivana Lehkého
Hrádek Oltářík - rekonstrukce podoby hrádku dle ing.Ivana Lehkého
Hrádek Oltářík - skalní masív sodalitického tefritu - nepravidelná sloupcová odlučnost na úpatí kopce
Hrádek Oltářík - skalní masív sodalitického tefritu - nepravidelná sloupcová odlučnost na úpatí kopce
Hrádek Oltářík - skalní masív sodalitického tefritu - nepravidelná sloupcová odlučnost na úpatí kopce
Hrádek Oltářík - skalní masív sodalitického tefritu - nepravidelná sloupcová odlučnost na úpatí kopce
Hrádek Oltářík - skalní masív sodalitického tefritu - nepravidelná sloupcová odlučnost vzniká zmenšením objemu a rozpraskáním horniny při tuhnutí magmatu
Hrádek Oltářík - skalní masív sodalitického tefritu - nepravidelná sloupcová odlučnost vzniká zmenšením objemu a rozpraskáním horniny při tuhnutí magmatu
Hrádek Oltářík - skalní masív sodalitického tefritu - nepravidelná sloupcová odlučnost vzniká zmenšením objemu magmatu a vznikem trhlin v hornině při tuhnutí
Hrádek Oltářík - skalní masív sodalitického tefritu - nepravidelná sloupcová odlučnost vzniká zmenšením objemu magmatu a vznikem trhlin v hornině při tuhnutí
Hrádek Oltářík - pohled na České středohoří
Hrádek Oltářík - pohled na České středohoří
Hrádek Oltářík - pohled na České středohoří
Hrádek Oltářík - pohled na České středohoří
Hrádek Oltářík - www.mapy.cz
Hrádek Oltářík - www.mapy.cz