Lom Brloh - Lom u dvou moří

Lom Brloh – „U dvou moří“    49°59'54.740"N, 15°33'10.350"E

Jámový lom „U dvou moří“ u obce Brloh na Pardubicku byl v době spodního až středního ordoviku dnem moře (před 500 až 470 mil. lety). Moldanubická kra se nacházela až u jižního pólu na okraji superkontinentu Gondwana. V té době převládalo na Zemi chladné podnebí (stejně jako v současnosti, tím chci jenom říci, že v ostatních dobách bylo celkově podstatně tepleji než v současné době). V mělkých mořích sedimentovaly klastické sedimenty zplavené z Gondwany, které byly přeměněny na křemenné pískovce až křemence (kvarcity) – tyto horniny jsou pro ordovik typické, nachází se i v ordoviku Barrandienu. Křemence vznikají regionální metamorfózou a silicifikací. Křemence jsou horniny jemnozrnné až makroskopicky celistvé, velmi pevné se všesměrnou stavbou. Při zahlubování moře došlo i k sedimentaci prachovců a jílovců (sedimenty hlubších moří). V těchto vrstvách byly nalezeny ordovické fosílie včetně trilobitů (druh Bavrilla – „lezou“ po stěně lomu). V horní části lomu se nachází příbojová zóna druhého, podstatně mladšího moře z období mezozoika (druhohor), resp. z období svrchní křídy (cenoman – 95 mil.let). Světlé žlutošedé sedimenty jsou tvořeny opracovanými balvany, valouny a oblázky, které vyplňují lokální deprese a koryta kanálů příbojové zóny, které ústily do křídového moře ze Železnohorského ostrova (případně poloostrova). Předpokládá se, že tento ostrov, příp. poloostrov vystupoval z křídového moře nad hladinu. Tyto sedimenty jsou tvořeny opracovanými metamorfovanými horninami moldanubika, valouny křemene a silicitů až do velikosti 1,5 cm s jemnějším tmelem. Jedná se o původní pobřeží české křídové pánve.

 

Lom Brloh - Lom u dvou moří - celkový pohled na jámový lom
Lom Brloh - Lom u dvou moří - celkový pohled na jámový lom
Lom Brloh - Lom u dvou moří - ordovická křemencová skála
Lom Brloh - Lom u dvou moří - ordovická křemencová skála
Lom Brloh - Lom u dvou moří - informační tabule
Lom Brloh - Lom u dvou moří - informační tabule
Lom Brloh - Lom u dvou moří - celkový pohled na zadní stěnu lomu
Lom Brloh - Lom u dvou moří - celkový pohled na zadní stěnu lomu
Lom Brloh - Lom u dvou moří - ordovická křemencová skála vznikla silicifikací pískovcových sedimentů
Lom Brloh - Lom u dvou moří - ordovická křemencová skála vznikla silicifikací pískovcových sedimentů
Lom Brloh - Lom u dvou moří - ordovická křemencová skála, levá stěna lomu, ukloněná tektonickými pohyby
Lom Brloh - Lom u dvou moří - ordovická křemencová skála, levá stěna lomu, ukloněná tektonickými pohyby
Lom Brloh - Lom u dvou moří - ordovická křemencová skála, pravá stěna lomu, ukloněná tektonickými pohyby
Lom Brloh - Lom u dvou moří - ordovická křemencová skála, pravá stěna lomu, ukloněná tektonickými pohyby
Lom Brloh - Lom u dvou moří - ordovická křemencová skála, pravá stěna lomu, ukloněná tektonickými pohyby - detail
Lom Brloh - Lom u dvou moří - ordovická křemencová skála, pravá stěna lomu, ukloněná tektonickými pohyby - detail
Lom Brloh - Lom u dvou moří - ordovická křemencová skála - ordovický obyvatel moře - trilobit Trilobiti Bavarila hofensis  nalezení v minulosti v dnes již zasypaném lůmku jz. od lomu U dvou moří
Lom Brloh - Lom u dvou moří - ordovická křemencová skála - ordovický obyvatel moře - trilobit Trilobiti Bavarila hofensis nalezení v minulosti v dnes již zasypaném lůmku jz. od lomu U dvou moří
Lom Brloh - Lom u dvou moří - ordovická křemencová skála, pravá stěna lomu, ukloněná tektonickými pohyby, vlevo nahoře sedimenty křídového moře
Lom Brloh - Lom u dvou moří - ordovická křemencová skála, pravá stěna lomu, ukloněná tektonickými pohyby, vlevo nahoře sedimenty křídového moře
Lom Brloh - Lom u dvou moří - pravá stěna lomu, opracované valouny sedimentů křídového moře
Lom Brloh - Lom u dvou moří - pravá stěna lomu, opracované valouny sedimentů křídového moře
Lom Brloh - Lom u dvou moří - pravá stěna lomu, opracované valouny sedimentů křídového moře - detail
Lom Brloh - Lom u dvou moří - pravá stěna lomu, opracované valouny sedimentů křídového moře - detail
Lom Brloh - Lom u dvou moří - pravá stěna lomu, opracované valouny sedimentů křídového moře - detail
Lom Brloh - Lom u dvou moří - pravá stěna lomu, opracované valouny sedimentů křídového moře - detail
Lom Brloh - Lom u dvou moří - Lom U dvou moří - pohled na s stěnu s korytem vyplněným křídovými konglomeráty, příbojové facie vyznačeno přerušovanou žlutou čárou - foto www.geology.cz/foto/31086
Lom Brloh - Lom u dvou moří - Lom U dvou moří - pohled na s stěnu s korytem vyplněným křídovými konglomeráty, příbojové facie vyznačeno přerušovanou žlutou čárou - foto www.geology.cz/foto/31086
Lom Brloh - Lom u dvou moří - Lom U dvou moří - trilobiti Bavarila hofensis  nalezení v minulosti v dnes již zasypaném lůmku jz. od lomu U dvou moří. - foto www.geology.cz/foto/31090
Lom Brloh - Lom u dvou moří - Lom U dvou moří - trilobiti Bavarila hofensis nalezení v minulosti v dnes již zasypaném lůmku jz. od lomu U dvou moří. - foto www.geology.cz/foto/31090