Červený Kostelec - lom U Devíti Křížů (Krákorka)

Lom U Devíti Křížů (Krákorka) – Červený Kostelec    50°29'27.564"N, 16°3'21.088"E

 

V období  triasu (druhohory) před cca 210 mil. lety se na Zemi nacházel superkontinent Pangea, který se začínal postupně rozpadat. Český masív se nacházel v té době v subtropickém pásu na severní polokouli. V té době vládlo na Zemi velmi teplé podnebí (podstatně teplejší než v současnosti), všude se nacházely písečné pouště. Když přišly monzunové deště, tak docházelo často k záplavám a vzniku jezer. Ty během roku postupně vysychaly a byly překryty novou vrstvou navátého písku. A právě v takovýchto jezerech sedimentovaly kaolinitické pískovce tohoto lomu Krákorka v deskovitě odlučných vrstvách (bohdašínské souvrství). Každá vrstva pískovce má zajímavý reliév povrchu. Najdeme zde čeřiny, které vznikaly pod příbojem působením větru, dále zde naleznete rozpraskané vrstvy, které vznikly při pomalém vysychání bahnitého dna jezera a pískovec se zachovanými kapkami deště. Dále se zde nacházejí písečné vulkány (vyboulené kruhové útvary), které vznikly při úniku vody ze zvodnělé podložní vrstvy. Tato voda unikla úzkým otvorem skrz nadložní vstvu a vynesla s sebou k povrchu jemný písčitý materiál. Tento jemný písek vytvořil okolo otvoru těleso bochníkoitého nebo kuželovitého tvaru. Všechny tyto útvary se zachovaly jenom díky rychlému překrytí další vrstvou písku.

Tento vrstevnatý pískovec je v Českém masívu ojedinělý a velmi dobře se hodí jako dekorační kámen. Pískovec se zde těží již od 13. století. 

Lom Krákorka se zapsal nesmazatelně i do dějin české paleontologie vůbec prvním objevem stop dinosaura na našem území.  Kameníci  na  počátku  90. let 20. století našli v lomu desku s dinosauřími  stopami  navždy  uchovanými tak, jak kdysi ještěr tuhnoucím bahnem proběhl. Stopa  o rozměrech  14×18 cm  patřila  malému  příslušníkovi dravých  dinosaurů  (teropodů). Dinosaurus, který ji  kdysi  otiskl, mohl měřit  asi  3 metry  na  délku  a zřejmě  byl  lehčí  než průměrné velký dospělý člověk. Stáří objevu je pravděpodobně ze středního nebo svrchního triasu. Její původce patřil možná k nejstarším známým dinosaurům. Šlo pravděpodobně o malého dravce, lovícího zřejmě menší obratlovce.

31. března 2011 byl oznámen objev další dinosauří stopy na pískovcové desce z tohoto lomu - nachází se v pražské Botanické zahradě a objevil ji geolog RNDr.Radek Mikuláš,DSc. Patřila zřejmě také menšímu ptakopánvému dinosaurovi. 

 

Lom U Devíti Křížů (Krákorka)
Lom U Devíti Křížů (Krákorka)
Lom U Devíti Křížů (Krákorka)
Lom U Devíti Křížů (Krákorka)
Lom U Devíti Křížů (Krákorka)
Lom U Devíti Křížů (Krákorka)
Lom U Devíti Křížů (Krákorka) - bohdašínské souvrství - tence vrstevnaté kaolinitické pískovce
Lom U Devíti Křížů (Krákorka) - bohdašínské souvrství - tence vrstevnaté kaolinitické pískovce
Lom U Devíti Křížů (Krákorka) - kaolinitické pískovce - stáří 210 mil.let
Lom U Devíti Křížů (Krákorka) - kaolinitické pískovce - stáří 210 mil.let
Lom U Devíti Křížů (Krákorka) - bohdašínské souvrství - období trias (druhohory)
Lom U Devíti Křížů (Krákorka) - bohdašínské souvrství - období trias (druhohory)
Lom U Devíti Křížů (Krákorka) - dělení vrstev pískovců na dekorační kámen
Lom U Devíti Křížů (Krákorka) - dělení vrstev pískovců na dekorační kámen
Lom U Devíti Křížů (Krákorka) - kaolinitické pískovce - tektonická porucha - zlom
Lom U Devíti Křížů (Krákorka) - kaolinitické pískovce - tektonická porucha - zlom
Lom U Devíti Křížů - kaolinitické pískovce - tektonická porucha - zlom
Lom U Devíti Křížů - kaolinitické pískovce - tektonická porucha - zlom
Lom U Devíti Křížů - oddělování vrstev pískovců pomocí trhacích cementových směsí
Lom U Devíti Křížů - oddělování vrstev pískovců pomocí trhacích cementových směsí
Lom U Devíti Křížů - oddělování vrstev pískovců pomocí trhacích cementových směsí
Lom U Devíti Křížů - oddělování vrstev pískovců pomocí trhacích cementových směsí
Lom U Devíti Křížů - čeřiny staré 210 mil. let, vzniklé pohybem vody v mělkém prostředí jezera
Lom U Devíti Křížů - čeřiny staré 210 mil. let, vzniklé pohybem vody v mělkém prostředí jezera
Lom U Devíti Křížů - čeřiny staré 210 mil. let, vzniklé pohybem vody v mělkém prostředí jezera
Lom U Devíti Křížů - čeřiny staré 210 mil. let, vzniklé pohybem vody v mělkém prostředí jezera
Lom U Devíti Křížů - čeřiny staré 210 mil. let, vzniklé pohybem vody v mělkém prostředí jezera
Lom U Devíti Křížů - čeřiny staré 210 mil. let, vzniklé pohybem vody v mělkém prostředí jezera
Lom U Devíti Křížů - čeřiny staré 210 mil. let, vzniklé pohybem vody v mělkém prostředí jezera
Lom U Devíti Křížů - čeřiny staré 210 mil. let, vzniklé pohybem vody v mělkém prostředí jezera
Lom U Devíti Křížů - čeřiny staré 210 mil. let, vzniklé pohybem vody v mělkém prostředí jezera a rychle zakryté novou vrstvou písku
Lom U Devíti Křížů - čeřiny staré 210 mil. let, vzniklé pohybem vody v mělkém prostředí jezera a rychle zakryté novou vrstvou písku
Lom U Devíti Křížů - zkamenělé dešťové kapky staré 210 mil. let na břehu triasového jezera
Lom U Devíti Křížů - zkamenělé dešťové kapky staré 210 mil. let na břehu triasového jezera
Lom U Devíti Křížů (Krákorka) - zkamenělé vysychající rozpraskané bahenní dno jezera - negativ
Lom U Devíti Křížů (Krákorka) - zkamenělé vysychající rozpraskané bahenní dno jezera - negativ
Lom U Devíti Křížů (Krákorka) - zkamenělé vysychající rozpraskané bahenní dno jezera
Lom U Devíti Křížů (Krákorka) - zkamenělé vysychající rozpraskané bahenní dno jezera
Lom U Devíti Křížů (Krákorka) - zkamenělé písečné vulkány na dně bývalého jezera
Lom U Devíti Křížů (Krákorka) - zkamenělé písečné vulkány na dně bývalého jezera
Lom U Devíti Křížů (Krákorka) - zkamenělé písečné vulkány na dně bývalého jezera
Lom U Devíti Křížů (Krákorka) - zkamenělé písečné vulkány na dně bývalého jezera
Lom U Devíti Křížů (Krákorka) - zkamenělé písečné vulkány na dně bývalého jezera
Lom U Devíti Křížů (Krákorka) - zkamenělé písečné vulkány na dně bývalého jezera
Lom U Devíti Křížů (Krákorka) - některé vrstvy na bázi bohdašínského souvrství jsou tvořeny slepenci
Lom U Devíti Křížů (Krákorka) - některé vrstvy na bázi bohdašínského souvrství jsou tvořeny slepenci
Lom U Devíti Křížů (Krákorka) - foto RNDr. Radek Mikuláš, DSc - zkamenělá stopa dinosaura v pískovci
Lom U Devíti Křížů (Krákorka) - foto RNDr. Radek Mikuláš, DSc - zkamenělá stopa dinosaura v pískovci
Lom U Devíti Křížů (Krákorka) - rekonstruce dinosaura, který zanechal stopu v pískovci - autor - malíř Petr Modlitba
Lom U Devíti Křížů (Krákorka) - rekonstruce dinosaura, který zanechal stopu v pískovci - autor - malíř Petr Modlitba