Skalní výchoz s letenským profilem v Zahořanech na Berounsku

Skalní výchoz s letenským profilem v Zahořanech na Berounsku       

49°57'25.627"N, 14°0'34.223"E

 

Na silnici mezi Zahořany a Hudlicemi při odbočce do obce Trubská na Berounsku, se nachází skalní výchoz z období paleozoika (prvohor), resp. ordoviku (ordovik - 500 až 435 mil.let) – letenské souvrství. V pražské pánvi, jsou sedimenty ordovického letenského souvrství na více místech (Zbraslav, Klárov).  Toto souvrství vzniklo rytmickou sedimentací materiálu přinášeného řekami do mořské pánve. Střídání jemnozrnných sedimentů prachovců, drobových břidlic a hrubozrnných sedimentů typu pískovců a křemenců bylo způsobeno střídáním hrubosti přinášených sedimentů v období záplav a nízkých hladin řek a silnou tektonickou činností. Sedimenty byly ukládány ve vodorovné poloze na dně mořské pánve, potom došlo ke zpevnění (tzv.diagenezi) vrstev. Pražská pánev, jako součást budoucího Českého masivu se nacházela hluboko na jižní polokouli Země, cca na 70. rovnoběžce a tvořila s ostatními ostrovními kontinenty okrajovou část mohutného prakontinentu Gondwana. Celková mocnost ordovických mořských sedimentů činí v Barrandienské pražské pánvi až 2000 metrů. Teprve při vzniku Českého masivu jako celku došlo díky variské orogenezi (před 390 - 310 mil. lety) k zvrásnění starších sedimentů a jejich uklonění do současné polohy. Letenské souvrství je poměrně bohaté na trilobitovou faunu.

 

Zahořany u Berouna – letenský profil - celkový pohled na zajímavou lokalitu, foto mapy.cz
Zahořany u Berouna – letenský profil - celkový pohled na zajímavou lokalitu, foto mapy.cz
Zahořany u Berouna – letenský profil - celkový pohled na lokalitu v době plné vegetace
Zahořany u Berouna – letenský profil - celkový pohled na lokalitu v době plné vegetace
Zahořany u Berouna – letenský profil - sedimentace probíhala před cca 455 mil. lety
Zahořany u Berouna – letenský profil - sedimentace probíhala před cca 455 mil. lety
Zahořany u Berouna – letenský profil - střídání vrstev jemnozrnných sedimentů prachovců, drobových břidlic a hrubozrnných sedimentů typu pískovců a křemenců
Zahořany u Berouna – letenský profil - střídání vrstev jemnozrnných sedimentů prachovců, drobových břidlic a hrubozrnných sedimentů typu pískovců a křemenců
Zahořany u Berouna – letenský profil - uprostřed detail křemencové lavice
Zahořany u Berouna – letenský profil - uprostřed detail křemencové lavice
Zahořany u Berouna – letenský profil - střídání vrstev jemnozrnných sedimentů prachovců, drobových břidlic a hrubozrnných sedimentů typu pískovců a křemenců
Zahořany u Berouna – letenský profil - střídání vrstev jemnozrnných sedimentů prachovců, drobových břidlic a hrubozrnných sedimentů typu pískovců a křemenců
Zahořany u Berouna – letenský profil - střídání vrstev jemnozrnných sedimentů z klidné sedimentace a hrubší vrstvy z období záplav a bouřové sedimentace
Zahořany u Berouna – letenský profil - střídání vrstev jemnozrnných sedimentů z klidné sedimentace a hrubší vrstvy z období záplav a bouřové sedimentace