Písečný přesyp (duna) - Písty u Nymburka

24.11.2015

Písečný přesyp - Písty u Nymburka  50°9'44.467"N, 14°59'48.559"E

 U obce Písty se nachází největší písečný přesyp (duna) v českém masívu. Písečný přesyp vznikl na konci posledního glaciálu (doby ledové 13 000 - 11 000 př.n.l.). Představte si krajinu na konci doby ledové – v krajině Polabí se nacházela tundra a terén byl kryt pouze travinami, mechy a vyjímečně nízkými křovinami. Českou kotlinou vály silné západní větry, které vyvály suchý písek a částečně prach z původních fluviálních (říčních) sedimentů polabské nížiny. Tím vznikly úrodné spraše Polabí a kde bylo prachu a písku dostatek, tak tam vznikly písečné přesypy (duny). Český masív se v době ledové (glaciálu) nacházel mezi dvěma mohutnými ledovci – kontinentálním skandinávským a menším alpským. Nepravidelně migrující těleso duny bylo stabilizováno umělým osázením v období rozvoje zemědělství během 18-19. století. Písky jsou jemně až středně zrnité, přítomna je i prachovitá složka (maximum zrnitosti v rozsahu 0.125 - 0.6 mm). Chráněné území je udržováno bez porostu.

V širším okolí (cca 2 km2)se zachovaly daší písečné přesypy vysoké až 10 m, většinou porostlé borovým lesem a trávou. Této lokalitě se též přezdívá „Česká poušť“.

 

Písečný přesyp (duna) - Písty
Písečný přesyp (duna) - Písty
Písečný přesyp - Písty
Písečný přesyp - Písty
Písečný přesyp - Písty
Písečný přesyp - Písty
Písečný přesyp - Písty - borovice
Písečný přesyp - Písty - borovice
Písečný přesyp - Písty
Písečný přesyp - Písty
Písečný přesyp - Písty - mapa
Písečný přesyp - Písty - mapa