Kaňk u Kutné Hory – ostrov v širém moři

Kaňk u Kutné Hory – ostrov v širém moři              49°58'11.790"N, 15°17'17.076"E

 

Je krásné velmi teplé letní odpoledne, píše se rok 91154398 před Kristem a v blízkosti ostrůvku, který v budoucnu lidé pojmenují Kaňk, se v mělké, sluncem prohřáté vodě, druhohorního (křída - cenoman) moře prohánějí ryby, žraloci, ale žijí zde i amoniti, loděnky, ústřice, mlži a velcí druhohorní predátoři jako mosasauři, dosahující délky až deset metrů a jejich konkurenti v podobě dravých pliosaurů. Nad hladinou poletují obří pterosauři druhu Ornithocheirus s rozpětím blanitých křídel až 12 metrů. Na ostrůvku bují druhohorní tropická vegetace s jehličnatými stromy, kapradinami, stromovými kapradinami, plavuněmi a krásně kvetoucími magnóliemi. Tato vegetace je občas pustošena silnými bouřemi, které vznikají v tropickém klimatu. Samotný ostrov je tvořen velmi starými a vysoce metamorfovanými horninami typu páskovaných migmatitů s krásnou usměrněnou kresbou, z období neoproterozoika (starohory, cca 600 mil.let). Tyto horniny vznikly rekrystalizací hluboko v zemské kůře za přispění velkých tlaků a vysokých teplot, v době, kdy český masív ještě nebyl jeden celek, ale byl rozdělen na několik velkých ostrovů situovaných na okraj superkontinentu Gondwana u jižního pólu Země. Tyto migmatity jsou velmi tvrdé, pomalu podléhají erozi a proto tvoří v krajině vyvýšené hřbety a tím i ostrovy v mělkém křídovém moři. Silné bouře a příboj stejně tyto páskované migmatity narušují, omílají je na oblázky (v některých místech až do velikosti jednoho metru) a potom je znovu ukládají v příbojové příbřežní facii na úpatí ostrova spolu se zbytky vápnitých schránek živočichů a korálů žijící v tomto teplém moři za vzniku slepenců a bioklastických vápenců, které v nadloží přecházejí až do jílovců. V bioklastických vápencích je možno často nalézt fosílie ústřic, mlžů, mechovek, korálů, ramenonožců, ježovek a žraločích zubů.

Všechny výše uvedené živočichy z období křídy paleontologové v minulých desetiletích nalezli v sedimentech české křídové pánve.

 

Kaňk u Kutné Hory - slepence z migmatitů, bioklastické vápence, vše opracováno mořským příbojem a zpevněno do slepenců
Kaňk u Kutné Hory - slepence z migmatitů, bioklastické vápence, vše opracováno mořským příbojem a zpevněno do slepenců
Kaňk u Kutné Hory - bioklastické vápence nasedají na migmatity (nejvyšší stupeň metamorfózy - překrystalizace) z konce starohor (neoproterozoikum)
Kaňk u Kutné Hory - bioklastické vápence nasedají na migmatity (nejvyšší stupeň metamorfózy - překrystalizace) z konce starohor (neoproterozoikum)
Kaňk u Kutné Hory - bioklastické vápence obsahují hojné křídové fosílie
Kaňk u Kutné Hory - bioklastické vápence obsahují hojné křídové fosílie
Kaňk u Kutné Hory - bioklastické vápence nasedají na migmatity z konce starohor
Kaňk u Kutné Hory - bioklastické vápence nasedají na migmatity z konce starohor
Kaňk u Kutné Hory - páskované migmatity (nejvyšší stupeň metamorfózy - překrystalizace) kutnohorského krystalinika
Kaňk u Kutné Hory - páskované migmatity (nejvyšší stupeň metamorfózy - překrystalizace) kutnohorského krystalinika
Kaňk u Kutné Hory - páskované migmatity kutnohorského krystalinika
Kaňk u Kutné Hory - páskované migmatity kutnohorského krystalinika
Kaňk u Kutné Hory - páskované migmatity silně metamorfované horniny kutnohorského krystalinika
Kaňk u Kutné Hory - páskované migmatity silně metamorfované horniny kutnohorského krystalinika
Kaňk u Kutné Hory - migmatity kutnohorského krystalinika s vápenci sedimentovaly na plážích ostrova Kaňk
Kaňk u Kutné Hory - migmatity kutnohorského krystalinika s vápenci sedimentovaly na plážích ostrova Kaňk
Kaňk u Kutné Hory - migmatity kutnohorského krystalinika s vápenci sedimentovaly na plážích ostrova Kaňk - detail
Kaňk u Kutné Hory - migmatity kutnohorského krystalinika s vápenci sedimentovaly na plážích ostrova Kaňk - detail
Kaňk u Kutné Hory - páskované migmatity s křemennými valouny byly nejprve opracovány příbojem a následně sedimentovaly s bioklastickými vápenci
Kaňk u Kutné Hory - páskované migmatity s křemennými valouny byly nejprve opracovány příbojem a následně sedimentovaly s bioklastickými vápenci
Kaňk u Kutné Hory - na migmatity kutnohorského krystalinika nasedají bioklastické vápence staré cca 90 mil.let
Kaňk u Kutné Hory - na migmatity kutnohorského krystalinika nasedají bioklastické vápence staré cca 90 mil.let
Kaňk u Kutné Hory - pohled od lokality směrem k vrcholu
Kaňk u Kutné Hory - pohled od lokality směrem k vrcholu
Kaňk u Kutné Hory - bioklastické vápence páskované migmatity kutnohorského krystalinika
Kaňk u Kutné Hory - bioklastické vápence páskované migmatity kutnohorského krystalinika
Kaňk u Kutné Hory - rozhledna
Kaňk u Kutné Hory - rozhledna