Tiské stěny - skalní město Tisá

Tiské stěny – sklaní město Tisá    50°47'15.4"N, 14°1'43.6"E
 
V období zvaném křída v poslední části druhohor (mezozoika), došlo k mořské záplavě části českého masívu. V mělkém a teplém moři na dně sedimentovalo až několik set metrů mocné souvrství písčitých usazenin (bělohorské souvrství). Následným zpevněním (diagenezí) těchto písčitých sedimentů vznikly pískovce. Po ústupu (regresi) moře došlo v období třetihor k rozlámání pískovcových souvrství soustavou zlomů z důvodu působení horotvorných pohybů alpínského vrásnění a následné nedaleko probíhající vulkanické činnosti Českého středohoří. Pískovce byly touto tektonikou vyzdviženy a mírně ukloněny k severu. Tím byly okraje pískovcových bloků vystaveny intenzivnímu selektivnímu zvětrávání, které během čtvrtohor, zvláště ve čtyřech dobách ledových, vymodelovalo jejich současnou podobu. V areálu skalního města lze díky erozi sledovat skalní brány a tunely, sklaní dutiny, převisy, římsy, voštiny a také skalní řícení pískovcových věží (geodynamické jevy). Na mnoha místech skalních stěn je též možno sledovat různé typy šikmého uložení pískovcových vrstev a jejich proměnlivou zrnitost. Na skalních plošinách je možno nalézt fulgurity (místa ve tvaru slunce s malou a dlouhou dutinou uprostřed – vznikla přetavením pískovce v místě úderu blesku).
 
 
Tiské stěny - skalní město Tisá - vstup do sklal
Tiské stěny - skalní město Tisá - vstup do sklal
Tiské stěny - skalní město Tisá - jižní okraj stěn
Tiské stěny - skalní město Tisá - jižní okraj stěn
Tiské stěny - skalní město Tisá - jižní okraj stěn
Tiské stěny - skalní město Tisá - jižní okraj stěn
Tiské stěny - skalní město Tisá - jižní okraj stěn
Tiské stěny - skalní město Tisá - jižní okraj stěn
Tiské stěny - skalní město Tisá - jižní okraj stěn
Tiské stěny - skalní město Tisá - jižní okraj stěn
Tiské stěny - skalní město Tisá - jižní okraj stěn
Tiské stěny - skalní město Tisá - jižní okraj stěn
Tiské stěny - skalní město Tisá - jižní okraj stěn - sklaní věže
Tiské stěny - skalní město Tisá - jižní okraj stěn - sklaní věže
Tiské stěny - skalní město Tisá - sklaní věže
Tiské stěny - skalní město Tisá - sklaní věže
Tiské stěny - skalní město Tisá - sklaní věže
Tiské stěny - skalní město Tisá - sklaní věže
Tiské stěny - skalní město Tisá - sklaní věže
Tiské stěny - skalní město Tisá - sklaní věže
Tiské stěny - skalní město Tisá - sklaní věže
Tiské stěny - skalní město Tisá - sklaní věže
Tiské stěny - skalní město Tisá - sklaní věž
Tiské stěny - skalní město Tisá - sklaní věž
Tiské stěny - skalní město Tisá - sklaní věže
Tiské stěny - skalní město Tisá - sklaní věže
Tiské stěny - skalní město Tisá
Tiské stěny - skalní město Tisá
Tiské stěny - skalní město Tisá
Tiské stěny - skalní město Tisá
Tiské stěny - skalní město Tisá
Tiské stěny - skalní město Tisá
Tiské stěny - skalní město Tisá - skalní útvar Hřib a Želva
Tiské stěny - skalní město Tisá - skalní útvar Hřib a Želva
Tiské stěny - skalní město Tisá
Tiské stěny - skalní město Tisá
Tiské stěny - skalní město Tisá - sklaní sloupy a brány
Tiské stěny - skalní město Tisá - sklaní sloupy a brány
Tiské stěny - skalní město Tisá - sklaní věže
Tiské stěny - skalní město Tisá - sklaní věže
Tiské stěny - skalní město Tisá - pískovcové voštiny - produkt chemického zvětávání
Tiské stěny - skalní město Tisá - pískovcové voštiny - produkt chemického zvětávání
Tiské stěny - skalní město Tisá - sklaní soutěsky
Tiské stěny - skalní město Tisá - sklaní soutěsky
Tiské stěny - skalní město Tisá
Tiské stěny - skalní město Tisá
Tiské stěny - skalní město Tisá - sklaní brána
Tiské stěny - skalní město Tisá - sklaní brána
Tiské stěny - skalní město Tisá
Tiské stěny - skalní město Tisá
Tiské stěny - skalní město Tisá
Tiské stěny - skalní město Tisá
Tiské stěny - skalní město Tisá
Tiské stěny - skalní město Tisá
Tiské stěny - skalní město Tisá
Tiské stěny - skalní město Tisá
Tiské stěny - skalní město Tisá
Tiské stěny - skalní město Tisá
Tiské stěny - skalní město Tisá - sklaní soutěsky a tunely
Tiské stěny - skalní město Tisá - sklaní soutěsky a tunely
Tiské stěny - skalní město Tisá - sklaní okno
Tiské stěny - skalní město Tisá - sklaní okno
Tiské stěny - skalní město Tisá - sklaní okno
Tiské stěny - skalní město Tisá - sklaní okno
Tiské stěny - skalní město Tisá
Tiské stěny - skalní město Tisá
Tiské stěny - skalní město Tisá - selektivní zvětrávání vrstev
Tiské stěny - skalní město Tisá - selektivní zvětrávání vrstev
Tiské stěny - skalní město Tisá - řícení skalních věží
Tiské stěny - skalní město Tisá - řícení skalních věží
Tiské stěny - skalní město Tisá - řícení skalních věží
Tiské stěny - skalní město Tisá - řícení skalních věží
Ostrovské skály u Tisé
Ostrovské skály u Tisé
Ostrovské skály u Tisé
Ostrovské skály u Tisé