Pravčická brána a okolí

Pravčická brána a okolí      50°53'2.3"N,    14°16'53.6"E

 

Pravčická brána je skalní brána vzniklá v kvádrových pískovcích druhohorního, resp. křídového stáří. S rozpětím 26,5 metru a výškou 16 metrů se jedná o největší pískovcovou skalní bránu v Evropě. Je jedním z nejnavštěvovanějších míst a zároveň symbolem Národního parku České Švýcarsko. Pravčická brána je chráněna od 18.12.1963 a v současnosti je národní přírodní památkou.

Samotná brána je tvořena druhohorním jizerským pískovcovým souvrstvím, které se ukládalo od středního do počátku svrchního turonu (93 – 89 mil.let) na dně mělkého a teplého moře a nabývá mocnosti od 350 do 420 metrů. Šikmé zvrstvení pískovcových vrstev ukazuje na převládající jihovýchodní směr mořských proudů, na rozdíl například od západního proudění patrného na skalách bělohorského souvrství (například ve Hřensku). Po ústupu (regresi) moře došlo s erozi a denudaci souvrství. V období terciéru (třetihor)  byly vrstvy pískovců vystaveny v době alpínského vrásnění tzv. saxonské tektonice. Celá souvrství byla rozlámána a jednotlivé desky poklesly nebo byly vyzdviženy a různě ukloněny. Takto obnažené pískovcové masivy byly vystaveny přírodním podmínkám a intenzivní  erozi (zvláště v období glaciálů – dobách ledových v období čtvrtohor - kvartéru). Při formování skalní brány nejprve došlo k vytvoření tzv. skalní zdi postupným opadáváním kusů pískovce a skalním řícením podél souběžných puklin v pískovcovém masivu. Ve spodní části zdi potom z obou stran vznikl převis, který se dále postupně rozšiřoval ve směru nahoru a do stran, až došlo k úplnému proděravění zdi. Ostré hrany zbylé po opadu materiálu jsou časem zahlazovány zvětráváním (solným či mrazovým) nebo bioerozí.

Na dvou fotografiích je pohled z vyhlídek od Pravčické brány na stolovou horu Děčínský sněžník a na další dvě hory v Německu. Tyto rozlámané a mírně ukloněné desky představují relikt skoro původní výšky terénu před erozí – původní dno turonského moře v mezozoiku.

 

Pravčická brána - největší pískovcová brána v Evropě
Pravčická brána - největší pískovcová brána v Evropě
Pravčická brána - největší pískovcová brána v Evropě - rozpětí 26,5 a výška 16 m
Pravčická brána - největší pískovcová brána v Evropě - rozpětí 26,5 a výška 16 m
Pravčická brána - druhohorní jizerské souvrství, které se ukládalo od středního do počátku svrchního turonu (93 – 89 mil.let)
Pravčická brána - druhohorní jizerské souvrství, které se ukládalo od středního do počátku svrchního turonu (93 – 89 mil.let)
Pravčická brána - největší pískovcová brána v Evropě - pohledy z různých okolních vyhlídek
Pravčická brána - největší pískovcová brána v Evropě - pohledy z různých okolních vyhlídek
Pravčická brána - Sokolí hnízdo - výletní zámeček z roku 1881
Pravčická brána - Sokolí hnízdo - výletní zámeček z roku 1881
Pravčická brána - Sokolí hnízdo - výletní zámeček z roku 1881 zakomponovaný do skalního pískovcového masívu
Pravčická brána - Sokolí hnízdo - výletní zámeček z roku 1881 zakomponovaný do skalního pískovcového masívu
Pravčická brána - pěšina na jednotlivé vyhlídky v okolí Pravčické brány
Pravčická brána - pěšina na jednotlivé vyhlídky v okolí Pravčické brány
Pravčická brána - okolní pískovcové masívy
Pravčická brána - okolní pískovcové masívy
Pravčická brána - okolní pískovcové masívy - jednotlivé vrstvy pískovců
Pravčická brána - okolní pískovcové masívy - jednotlivé vrstvy pískovců
Pravčická brána - okolní pískovcové masívy - jednotlivé vrstvy pískovců
Pravčická brána - okolní pískovcové masívy - jednotlivé vrstvy pískovců
Pravčická brána - okolní pískovcové masívy - pískovce sedimentovaly na dně turonského moře po dobu cca 3 mil.let
Pravčická brána - okolní pískovcové masívy - pískovce sedimentovaly na dně turonského moře po dobu cca 3 mil.let
Pravčická brána - okolní pískovcové masívy - pískovce sedimentovaly na dně turonského moře po dobu cca 3 mil.let
Pravčická brána - okolní pískovcové masívy - pískovce sedimentovaly na dně turonského moře po dobu cca 3 mil.let
Pravčická brána - okolní pískovcové masívy - mocnost sedimentů 350 až 420 m
Pravčická brána - okolní pískovcové masívy - mocnost sedimentů 350 až 420 m
Pravčická brána - okolní pískovcové masívy - pohledy z různých vyhlídek z okolí Pravčické brány
Pravčická brána - okolní pískovcové masívy - pohledy z různých vyhlídek z okolí Pravčické brány
Pravčická brána - okolní pískovcové masívy - pohledy z různých vyhlídek z okolí Pravčické brány
Pravčická brána - okolní pískovcové masívy - pohledy z různých vyhlídek z okolí Pravčické brány
Pravčická brána - okolní pískovcové masívy - pohledy z různých vyhlídek z okolí Pravčické brány
Pravčická brána - okolní pískovcové masívy - pohledy z různých vyhlídek z okolí Pravčické brány
Pravčická brána - okolní pískovcové masívy - pohledy z různých vyhlídek z okolí Pravčické brány
Pravčická brána - okolní pískovcové masívy - pohledy z různých vyhlídek z okolí Pravčické brány
Pravčická brána - výhled na stolovou horu Děčínský Sněžník - cca 16,5 km
Pravčická brána - výhled na stolovou horu Děčínský Sněžník - cca 16,5 km
Pravčická brána - výhled na stolovou horu Děčínský Sněžník - cca 16,5 km a stolové hory v Německu cca 9 km
Pravčická brána - výhled na stolovou horu Děčínský Sněžník - cca 16,5 km a stolové hory v Německu cca 9 km
Pravčická brána - výhled na skalní pískovcovou věž
Pravčická brána - výhled na skalní pískovcovou věž
Pravčická brána - výhled na skalní pískovcovou věž v okolí Pravčické brány
Pravčická brána - výhled na skalní pískovcovou věž v okolí Pravčické brány
Pravčická brána - výhled na skalní pískovcové masívy v okolí Pravčické brány
Pravčická brána - výhled na skalní pískovcové masívy v okolí Pravčické brány
Pravčická brána - výhled na skalní pískovcové masívy v okolí Pravčické brány
Pravčická brána - výhled na skalní pískovcové masívy v okolí Pravčické brány
Pravčická brána - výhled na skalní pískovcové masívy v okolí Pravčické brány
Pravčická brána - výhled na skalní pískovcové masívy v okolí Pravčické brány
Pravčická brána - výhled na skalní pískovcové masívy v okolí Pravčické brány
Pravčická brána - výhled na skalní pískovcové masívy v okolí Pravčické brány
Pravčická brána - voštiny - chemické zvětrávání, voda vsakující se do pískovce rozpouští minerály, které na povrchu při odpařování vody krystalizují mezi zrnky pískovce, které rozvolňují a vznikají charakteristické "plástve" -
Pravčická brána - voštiny - chemické zvětrávání, voda vsakující se do pískovce rozpouští minerály, které na povrchu při odpařování vody krystalizují mezi zrnky pískovce, které rozvolňují a vznikají charakteristické "plástve" -
Pravčická brána - boží muka vytesaná do pískovcového masívu
Pravčická brána - boží muka vytesaná do pískovcového masívu