Zbraslavský vrch u Manětína

Zbraslavský vrch u Manětína       50°1'30.608"N, 13°8'14.575"E

Zbraslavský vrch (675 m n. m.) je nejvyšším bodem Manětínské kotliny. Jedná se o zbytek mohutného vulkánu terciérního (třetihorního), resp. neogénního stáří přibližně 13 mil. let. Vrch, který v krajině v současnosti vidíme, se vypíná 80 metrů nad okolní krajinou a je již silně erodovaným přívodním kanálem bývalého, ale podstatně vyššího, vulkánu. Předpokládá se, že vlastní vulkán byl v době činnosti o několik set metrů vyšší. Trachyandezitové tekuté magma zde prorazilo zarovnanou kru neoproterozoických (starohorních) metamorfovaných (přeměněných) svorů a vytvořilo vulkán, který pravděpodobně (dle názoru vulkanologů) vytvořil mohutné lávové proudy zasahující daleko do krajiny. Jedním z nich je pravděpodobně proud, který vytvořil stolovou horu Doubravický vrch zvaný též Kozelka, nad osadou Doubravice necelé 4 km jižně od vulkánu. Vulkanologové zjistili, že chemické složení trachyandezitu vulkánu je identické se složením trachyandezitu nedaleké Kozelky. Na Zbraslavském vrchu se nachází několik menších lomů. V lomu těsně pod vrcholem na východním svahu a na úpatí vulkánu lze rozpoznat náznaky hrubé sloupcovité pilířovité odlučnosti trachyandezitu. Z vrcholu je krásný rozhled po krajině. Na jihovýchod od vulkánu se nachází již výše zmíněná stolová hora Doubravický vrch – Kozelka a vedle se nachází též lávový proud od neznámého vulkánu, který tvoří nejdelší téměř 4 kilometry dlouhou stolovou horu v Českém masivu – Chlumskou horu.

 

Zbraslavský vrch - přívodní kužel třetihorního vulkánu
Zbraslavský vrch - přívodní kužel třetihorního vulkánu
Zbraslavský vrch - přívodní kužel třetihorního vulkánu - nad okolním terénem se tyčí o cca 85 m
Zbraslavský vrch - přívodní kužel třetihorního vulkánu - nad okolním terénem se tyčí o cca 85 m
Zbraslavský vrch - pohled z vrcholu na stolovou Chlumskou horu - délka cca 4 km
Zbraslavský vrch - pohled z vrcholu na stolovou Chlumskou horu - délka cca 4 km
Zbraslavský vrch - pohled z vrcholu na stolovou Doubravický vrch - Kozelka, zachovalý lávový proud Zbraslavského vrchu
Zbraslavský vrch - pohled z vrcholu na stolovou Doubravický vrch - Kozelka, zachovalý lávový proud Zbraslavského vrchu
Zbraslavský vrch - pohled z vrcholu na stolovou Chlumská hora (vlevo) a Doubravický vrch - Kozelka, zachovalý lávový proud Zbraslavského vrchu (vpravo)
Zbraslavský vrch - pohled z vrcholu na stolovou Chlumská hora (vlevo) a Doubravický vrch - Kozelka, zachovalý lávový proud Zbraslavského vrchu (vpravo)
Zbraslavský vrch - malý lom pod vrcholem s náznakem sloupcovité odlučnosti trachyandezitu
Zbraslavský vrch - malý lom pod vrcholem s náznakem sloupcovité odlučnosti trachyandezitu
Zbraslavský vrch - malý lom pod vrcholem s náznakem sloupcovité odlučnosti trachyandezitu
Zbraslavský vrch - malý lom pod vrcholem s náznakem sloupcovité odlučnosti trachyandezitu
Zbraslavský vrch - malý lom na úpatí kopce s náznakem sloupcovité odlučnosti trachyandezitu
Zbraslavský vrch - malý lom na úpatí kopce s náznakem sloupcovité odlučnosti trachyandezitu
Zbraslavský vrch - foto Václav Sidorjak, motorový paragliding, www.pohledyznebe.cz
Zbraslavský vrch - foto Václav Sidorjak, motorový paragliding, www.pohledyznebe.cz
Zbraslavský vrch, Doubravický vrch - Kozelka, Chlumská hora - mapa zájmového území, www.mapy.cz
Zbraslavský vrch, Doubravický vrch - Kozelka, Chlumská hora - mapa zájmového území, www.mapy.cz