Zbraslavský vrch u Manětína

Zbraslavský vrch       50°1'30.608"N, 13°8'14.575"E

Zbraslavský vrch (675 m.n m.) je nejvyšším bodem Manětínské kotliny. Jedná se o zbytek mohutného vulkánu terciérního (třetihorního), resp. neogénního stáří (cca 13 mil. let). Vrch, který v krajině v současnosti vidíme (vypíná se cca 80 m nad okolní krajinou) je již silně erodovaný přívodní kanál bývalého, podstatně vyššího, vulkánu. Předpokládá se, že vlastní vulkán byl v době činnosti o několik set metrů vyšší. Trachyandezitové tekuté magma zde prorazilo zarovnanou kru neoproterozoických (starohorních) metamorfovaných (přeměněných) svorů a vytvořilo vulkán, který pravděpodobně (dle názoru vulkanologů) výlevy láv vytvořil mohutné lávové proudy zasahující daleko do krajiny. Jedním z nich je pravděpodobně proud, který vytvořil stolovou horu Doubravický vrch (Kozelka) nad osadou Doubravice na jih od vulkánu (necelé 4 km). Vulkanologové zjistili, že chemické složení trachyandezitu vulkánu je skoro identické se složením trachyandezitu nedaleké Kozelky. Na Zbraslavském vrchu se nachází několik menších lomů. V lomu těsně pod vrcholem na východním svahu a na úpatí vulkánu lze rozpoznat náznaky hrubé sloupcovité pilířovité odlučnosti trachyandezitu. Z vrcholu je krásný rozhled po krajině. Na jihovýchod od vulkánu se nachází již výše zmíněná stolová hora Doubravický vrch – Kozelka a vedle se nachází též lávový proud od neznámého vulkánu, který tvoří nejdelší stolovou horu v českém masivu – Chlumská hora (délka cca 4 km).

 

 

Zbraslavský vrch - přívodní kužel třetihorního vulkánu
Zbraslavský vrch - přívodní kužel třetihorního vulkánu
Zbraslavský vrch - přívodní kužel třetihorního vulkánu - nad okolním terénem se tyčí o cca 85 m
Zbraslavský vrch - přívodní kužel třetihorního vulkánu - nad okolním terénem se tyčí o cca 85 m
Zbraslavský vrch - pohled z vrcholu na stolovou Chlumskou horu - délka cca 4 km
Zbraslavský vrch - pohled z vrcholu na stolovou Chlumskou horu - délka cca 4 km
Zbraslavský vrch - pohled z vrcholu na stolovou Doubravický vrch - Kozelka, zachovalý lávový proud Zbraslavského vrchu
Zbraslavský vrch - pohled z vrcholu na stolovou Doubravický vrch - Kozelka, zachovalý lávový proud Zbraslavského vrchu
Zbraslavský vrch - pohled z vrcholu na stolovou Chlumská hora (vlevo) a Doubravický vrch - Kozelka, zachovalý lávový proud Zbraslavského vrchu (vpravo)
Zbraslavský vrch - pohled z vrcholu na stolovou Chlumská hora (vlevo) a Doubravický vrch - Kozelka, zachovalý lávový proud Zbraslavského vrchu (vpravo)
Zbraslavský vrch - malý lom pod vrcholem s náznakem sloupcovité odlučnosti trachyandezitu
Zbraslavský vrch - malý lom pod vrcholem s náznakem sloupcovité odlučnosti trachyandezitu
Zbraslavský vrch - malý lom pod vrcholem s náznakem sloupcovité odlučnosti trachyandezitu
Zbraslavský vrch - malý lom pod vrcholem s náznakem sloupcovité odlučnosti trachyandezitu
Zbraslavský vrch - malý lom na úpatí kopce s náznakem sloupcovité odlučnosti trachyandezitu
Zbraslavský vrch - malý lom na úpatí kopce s náznakem sloupcovité odlučnosti trachyandezitu
Zbraslavský vrch - foto Václav Sidorjak, motorový paragliding, www.pohledyznebe.cz
Zbraslavský vrch - foto Václav Sidorjak, motorový paragliding, www.pohledyznebe.cz
Zbraslavský vrch, Doubravický vrch - Kozelka, Chlumská hora - mapa zájmového území, www.mapy.cz
Zbraslavský vrch, Doubravický vrch - Kozelka, Chlumská hora - mapa zájmového území, www.mapy.cz