Vulkán Kokšín u Spáleného Poříčí

Vulkán Kokšín u Spáleného Poříčí               49°35'42.224"N, 13°40'14.742"E

 

Kokšín je vulkánem, resp. stratovulkánem, který se vynořil z proterozoického moře před cca 700 miliony lety na okraji kontinentu Gondwana, který se rozprostíral na jižním pólu Země. Je také významnou geologickou lokalitou. Stratovulkán je typ vulkanického tělesa, který vzniká při stále se opakujících dvou dějích vulkanismu. Prvním dějem je vlastní exploze vulkánu po delší době relativního klidu (řádově stovky, tisíce  i desetitisíce let). Před touto explozí dochází k prudkému zvýšení tlaku magmatu stoupajícího z magmatického krbu hluboko pod vulkánem. Když tlakem plynů a magmatu dojde k překročení meze pevnosti hornin uzavírajících sopouch (přívodní kanál vulkánu) a kráter sopky, dojde k vulkanické explozi. Natlakované magma prudce vyrazí z kráteru, který se většinou celý roztrhne a dojde k expanzi a uvolnění obrovského množství plynů. Tyto plyny doslova rozpráší žhavé magma na popel, strusku a další pyroklastický materiál. Tento popel a pyroklastický materiál vytvoří obrovský mrak, který může dosáhnout výšek až několika desítek kilometrů do stratosféry. Mrak se rozptýlí až do vzdáleností mnoha kilometrů a dokáže zahalit drobnými částicemi i celou zeměkouli (viz výbuchy sopek Thera na ostrovu Santorini r.1550 před n.l.,  Vesuv  r.79,  Tambora r.1815,  Krakatoa r.1883, St. Helens r.1980, Mont Pinatubo r.1991 atd.). Při tomto výbuchu se na svah sopky uloží nezpevněná vrstva popela a strusky (tzv. pyroklastika). Když dojde při erupci k poměrnému vyrovnání tlaku magmatu ve vulkánu,  dojde k prostému „vytékání“ lávy z kráteru a ta vytváří na svahu další, tentokrát již pevný lávový příkrov. Takto popsaná erupce trvá několik dnů, maximálně několik týdnů. Potom nastupuje dlouhé období klidu vulkánu.  Při další erupci vznikají další  vrstvy  na svahu sopky a stratovulkán se zvětšuje. Na úpatí vrchu Kokšína se nachází mítovský lom. Těženou horninou, ze které je celý vrch Kokšín, nazýváme spilit. Je to tzv. vulkanická, výlevná neboli efuzivní hornina. Skládá se z několika základních minerálů jako jsou živce, slídy, amfiboly, tmavé minerály a křemen. Tyto minerály v hornině jsou velmi drobné, rozeznatelné pouze silnou lupou a to z důvodu, že tato efuzivní (výlevná) hornina tuhla z tekutého stavu velmi rychle, řádově dny, týdny a měsíce a krystaly jednotlivých minerálů měly jen velmi málo času vykrystalizovat do větších rozměrů než jsou necelé milimetry. 

     Ale proč je Kokšín významný z geologického, resp. paleontologického hlediska? Právě v období relativního klidu mezi erupcemi se na úpatí stratovulkánu v pobřežní  linii  moře rozvíjel  první  a  velmi primitivní život. Jedná se o sinice (zjednodušeně řečeno drobné mikroskopické řasy), které vytvářely velké kolonie na kamenech těsně pod hladinou moře. Sinice jsou zelené a  probíhá v nich fotosyntéza produkující kyslík. Tyto životní formy byly první, které se zasloužily o naplnění atmosféry Země dýchatelným kyslíkem. Kolonie sinic vytvářely povlaky, které neustále narůstaly a vyvářely tak charakteristické bochníky, tzv. stromatolity, které se na řezu  skládaly z jednotlivých vrstviček odumřelých sinic a velmi drobných částic písku. Po velmi dlouhé době tyto kolonie stromatolitů zkameněly  (prokřemeněly - silicifikovaly) a my je dnes nacházíme na úpatí Kokšína. Zajímavé na nich je to, že jsou to prokazatelně  nejstarší  životní  formy  na  území  České republiky (stáří více než 700 mil. let.). Předchůdci stromatolitů v jiných částech Země byly objeveny již před cca 3 miliardami let, ale u nás je nejstarší životní forma je právě na Kokšíně.  V současnosti  se živé stromatolity  vyskytují pouze  v  západní  Austrálii  u  města  Perth  v mořském  zálivu   zvaným Hamelin pool

 

Kokšín - celkový pohled, obec Mítov
Kokšín - celkový pohled, obec Mítov
Kokšín - stromatolitové struktury
Kokšín - stromatolitové struktury
Kokšín - stromatolitové struktury
Kokšín - stromatolitové struktury
Kokšín - stromatolitové struktury
Kokšín - stromatolitové struktury
Kokšín - řez stratovulkánem
Kokšín - řez stratovulkánem
Řez fosilním stromatolitem
Řez fosilním stromatolitem
Živé stromatolity - Austrálie
Živé stromatolity - Austrálie
Kokšín - mítovský lom na úpatí bývalého vulkánu, horninou těženou v lomu je spilit
Kokšín - mítovský lom na úpatí bývalého vulkánu, horninou těženou v lomu je spilit
Kokšín - mítovský lom na úpatí bývalého vulkánu, horninou těženou v lomu je metabazalt (spilit), foto Petr Vítek
Kokšín - mítovský lom na úpatí bývalého vulkánu, horninou těženou v lomu je metabazalt (spilit), foto Petr Vítek
Kokšín - mítovský lom, v pozadí vrchol bývalého vulkánu, foto Petr Vítek
Kokšín - mítovský lom, v pozadí vrchol bývalého vulkánu, foto Petr Vítek
Kokšín - mítovský lom na úpatí bývalého vulkánu, horninou těženou v lomu je metabazalt (spilit), foto Petr Vítek
Kokšín - mítovský lom na úpatí bývalého vulkánu, horninou těženou v lomu je metabazalt (spilit), foto Petr Vítek