Vrch Křemenáč v Břasích na Rokycansku

Vrch Křemenáč v Břasích na Rokycansku 49°49'46.216"N, 13°35'10.991"E

V obci Břasy na Rokycansku se nachází jeden z dalších vypreparovaných skalních útvarů z horniny zvané silicit (lidový název buližník), vrchol se nazývá Křemenáč (493 m.n.m.). Silicity jsou horniny vzniklé v období svrchního proterozoika (starohory, neoproterozoikum) v Barrandienu (oblast mezi Prahou a Plzní) – stáří hornin je více než 600 mil.let. Na lokalitě tvoří skalní útvar, který byl v minulosti těžen na štěrk. Morfologicky nápadný vypreparovaný hřbet (délka cca 300 m), vystupující jako součást širšího pruhu silicitů, táhnoucího se od Klatov přes Plzeň, dále přes severní okraj Prahy až k Brandýsu n. Labem. Erozi odolávající velmi tvrdé silicity jsou vypreparovány z okolních měkkých drobových břidlic a prachovců procesy glaciálního mrazového zvětrávání, eroze a denudace (odnosu).  Silicity se vyznačují šedou až černošedou barvou, přecházející v některých partiích do fialově šedých až rezavých odstínů. Jsou většinou masivní, zčásti i usměrněné. Silicity bývají protkány četnými žilkami druhotného bělavě zbarveného křemene (druhotné hydrotermální vyhojení tektonických trhlin). Silicity jsou složeny z křemene (SiO2 – oxid křemičitý). Ve stopovém množství je přítomen uhlíkatý či hematitový pigment a jemný muskovit, proto zbarvení do šeda až černa, případně do rezava. Další podobné útvary ze silicitu v okolí Plzně – Ostrá hůrka u Staréno Plzence, Andrejšky, Těnovická skála, vrch Radyně apod.  

Vznik (geneze) silicitů v Českém masivu není dosud jednoznačně vysvětlen. Podle některých odborných teorií vznikaly silicity za přispění živých organismů s křemičitými schránkami sedimentací a diagenezí (organogenní původ horniny) nebo srážením gelu kyseliny křemičité a křemičitých roztoků z horkých hydrotermálních vývěrů na mořském dně (chemogenní původ horniny) během vulkanické činnosti. Jedno je však jisté. Tyto horniny vznikaly v hlubším oceánu na okraji pevniny (později zvané Gondwana) u jižního pólu Země před více než 600 mil. lety.

 

Břasy - vrch Křemenáč - celkový pohled při příchodu na lokalitu
Břasy - vrch Křemenáč - celkový pohled při příchodu na lokalitu
Břasy - vrch Křemenáč - pohled na skalní defilé - celková výška nad okolním terénem 10 až 20 m
Břasy - vrch Křemenáč - pohled na skalní defilé - celková výška nad okolním terénem 10 až 20 m
Břasy - vrch Křemenáč - pohled na skalní defilé - celková výška nad okolním terénem 10 až 20 m
Břasy - vrch Křemenáč - pohled na skalní defilé - celková výška nad okolním terénem 10 až 20 m
Břasy - vrch Křemenáč - hornina silicit - detail
Břasy - vrch Křemenáč - hornina silicit - detail
Břasy - vrch Křemenáč - hornina silicit - detail
Břasy - vrch Křemenáč - hornina silicit - detail
Břasy - vrch Křemenáč - vrcholová část skalního hřbetu s vyhlídkou - celkový pohled
Břasy - vrch Křemenáč - vrcholová část skalního hřbetu s vyhlídkou - celkový pohled
Břasy - vrch Křemenáč - vrcholová část skalního hřbetu s vyhlídkou - detail tektonického porušení silicitu
Břasy - vrch Křemenáč - vrcholová část skalního hřbetu s vyhlídkou - detail tektonického porušení silicitu
Břasy - vrch Křemenáč - vrcholová část skalního hřbetu s vyhlídkou - celková hřbetu Křemenáč je cca 300 m
Břasy - vrch Křemenáč - vrcholová část skalního hřbetu s vyhlídkou - celková hřbetu Křemenáč je cca 300 m
Břasy - vrch Křemenáč - vrcholová část skalního hřbetu s vyhlídkou - celková hřbetu Křemenáč je cca 300 m
Břasy - vrch Křemenáč - vrcholová část skalního hřbetu s vyhlídkou - celková hřbetu Křemenáč je cca 300 m
Břasy - vrch Křemenáč - druhotné vyhojení tektonických poruch hydrotermálním křemenem
Břasy - vrch Křemenáč - druhotné vyhojení tektonických poruch hydrotermálním křemenem
Břasy - vrch Křemenáč - silicitové skalky
Břasy - vrch Křemenáč - silicitové skalky
Břasy - vrch Křemenáč - informační tabule
Břasy - vrch Křemenáč - informační tabule
Břasy - vrch Křemenáč - geologická mapa - podélný hřbet č.751 - http://www.geologicke-mapy.cz
Břasy - vrch Křemenáč - geologická mapa - podélný hřbet č.751 - http://www.geologicke-mapy.cz