U Báby, U lomu u Žihle

U Báby, U lomu  u Žihle        

50°3'29.23"N,13°21'21.93"E,   50°3'29.23"N,13°20'16.03"E

 

         V lese, severozápadním směrem od obce Žihle, je oblast přírodní památky U Báby – U Lomu. Toto chráněné území bylo vyhlášeno již v roce 1933. Na území nazývané U Báby se nachází dva velké žulové balvany - Bába a Dědek. Druhé území U lomu se rozkládá asi jeden kilometr od první oblasti a tvoří ji seskupení menších žulových balvanů tvořících skalní město.

         Na této lokalitě se geologicky přeneseme do období přelomu starohor a prvohor  (období před cca 600 – 550 mil. lety). Toto období vývoje naší Země bylo poměrně velmi bouřlivé, došlo ke kadomskému horotvornému cyklu (orogeneze), při nichž se srážely kontinenty a byla vyvrásněna vysoká horstva. Na konci horotvorného cyklu došlo při konzolidaci horninových základů vzniklých pohoří k průniku magmatu z hloubky zemského pláště. Toto magma se buď vylilo na povrch  země a vytvořilo vulkanickou (sopečnou) činnost (horninovým produktem jsou velmi jemnozrnné čediče) nebo toto magma utuhlo hluboko pod zemským povrchem v hloubce několika kilometrů a dalo vzniknout tzv. plutonům. Vzhledem k tomu, že magma tuhlo ve větší hloubce, tak bylo dobře tepelně izolováno a mohlo tuhnout velmi pomalu. Při pomalém tuhnutí magmatu dochází k postupné krystalizaci jednotlivých horninových minerálů a ty mají dost času dorůst do velikosti od několika milimetrů až do několika centimetrů. Tímto způsobem vznikly například tiské žuly. Z hrubozrnné biotitické žuly jsou balvany Bába, Dědek a skalní město U lomu. V pozdější době, ve druhohorách a třetihorách, došlo v teplém a vlhkém podnebí ke  rozsáhlé erozi, denudaci  a vypreparování skalních útvarů. V oklních lesích je mnoho dalších menších balvanů.

Svoje názory prosím pište na rdmservis@seznam.cz, děkuji.

 

Dědek - balvan z tiské žuly
Dědek - balvan z tiské žuly
Dědek - žulový balvan
Dědek - žulový balvan
Bába - žulový balvan - průměr 12 m, výška 6 m
Bába - žulový balvan - průměr 12 m, výška 6 m
U lomu - sklaní město žulových balvanů
U lomu - sklaní město žulových balvanů
U lomu - sklaní město s viklanem
U lomu - sklaní město s viklanem
U lomu - sklaní město žulových balvanů
U lomu - sklaní město žulových balvanů
U lomu - sklaní město žulových balvanů
U lomu - sklaní město žulových balvanů
U lomu - sklaní město žulových balvanů
U lomu - sklaní město žulových balvanů
U lomu - sklaní město žulových balvanů
U lomu - sklaní město žulových balvanů
U lomu - sklaní město žulových balvanů
U lomu - sklaní město žulových balvanů
U lomu - sklaní město žulových balvanů
U lomu - sklaní město žulových balvanů
U lomu - sklaní město žulových balvanů
U lomu - sklaní město žulových balvanů
U Báby, U lomu - žulové skalky v okolních lesích
U Báby, U lomu - žulové skalky v okolních lesích
U Báby, U lomu - žulové skalky v okolních lesích
U Báby, U lomu - žulové skalky v okolních lesích
U Báby, U lomu - žulové skalky v okolních lesích
U Báby, U lomu - žulové skalky v okolních lesích
U Báby, U lomu
U Báby, U lomu