Skalní hřbet Čertovo břemeno u Chocenického Újezda

 

Skalní hřbet Čertovo břemeno u Chocenického Újezda   

49°34'12.915"N, 13°27'42.186"E

U obce Chocenický Újezd (okr. Plzeň - jih), na úpatí vrchu Kožich (584 m.n.m.) se nachází zajímavý skalní hřbet přes 1 kilometr dlouhý z horniny zvané silicit (lidově buližník) a nazývá se Čertovo břemeno. Silicity jsou horniny vzniklé v období svrchního proterozoika (starohory - neoproterozoikum) v Barrandienu (oblast mezi Prahou a Plzní) – stáří hornin je více než 600 mil.let. Na lokalitě tvoří skalní útvar morfologicky nápadný vypreparovaný skalní hřbet, vystupující jako součást pásu silicitů, táhnoucího se od Klatov přes Plzeň, dále přes severní okraj Prahy až k Brandýsu n. Labem. Erozi odolávající velmi tvrdé silicity jsou vypreparovány z okolních měkkých drobových břidlic a prachovců procesy glaciálního mrazového zvětrávání, eroze a denudace.  Silicity se vyznačují šedou až černošedou barvou, přecházející v některých partiích do fialově šedých až rezavých odstínů. Jsou většinou masivní, zčásti i s usměrněnou plošnou stavbou. Silicity bývají protkány četnými žilkami druhotné horniny - bělavě zbarveného křemene, který vznikl hydrotermálním vysrážením a vyplnil tak trhliny (tzv. druhotné hydrotermální vyhojení trhlin). Silicity jsou složeny z křemene (SiO2 – oxid křemičitý). Ve stopovém množství je přítomen uhlíkatý či hematitový pigment a jemný muskovit, proto má zbarvení do šeda až černa, případně do rezava. Další podobné útvary v okolí – Ostrá hůrka u Staréno Plzence, Andrejšky, Těnovická skála, vrch Radyně apod.  

Vznik (geneze) silicitů v českém masívu není dosud jednoznačně vysvětlen. Podle některých odborných teorií vznikaly silicity za přispění živých organismů s křemičitými schránkami sedimentací a diagenezí (organogenní původ horniny) nebo srážením gelu kyseliny křemičité a křemičitých roztoků z horkých hydrotermálních vývěrů při vulkanické činnosti na mořském dně (chemogenní původ horniny). Tyto horniny vznikaly v hlubším oceánu na okraji pevniny (později zvané Gondwana) u jižního pólu Země před více než 600 mil. lety.

 

 

Čertovo břemeno - skalní hřbet ze silicitu (lidově buližník)
Čertovo břemeno - skalní hřbet ze silicitu (lidově buližník)
Čertovo břemeno - skalní hřbet ze silicitu (lidově buližník) - je erozí vypreparovaný z měkčích hornin - prachovce, břidlice
Čertovo břemeno - skalní hřbet ze silicitu (lidově buližník) - je erozí vypreparovaný z měkčích hornin - prachovce, břidlice
Čertovo břemeno - skalní hřbet ze silicitu (lidově buližník), silicit je velmi tvrdá a erozi odolávající hornina
Čertovo břemeno - skalní hřbet ze silicitu (lidově buližník), silicit je velmi tvrdá a erozi odolávající hornina
Čertovo břemeno - skalní hřbet ze silicitu - tabule naučné stezky
Čertovo břemeno - skalní hřbet ze silicitu - tabule naučné stezky
Čertovo břemeno - skalní hřbet ze silicitu - je tvořen převážně oxidem křemíku
Čertovo břemeno - skalní hřbet ze silicitu - je tvořen převážně oxidem křemíku
Čertovo břemeno - skalní hřbet ze silicitu - hornina je zbarvená do hněda až do černých odstínů
Čertovo břemeno - skalní hřbet ze silicitu - hornina je zbarvená do hněda až do černých odstínů
Čertovo břemeno - skalní hřbet ze silicitu je vypreparován z podloží v délce více jak jednoho kilometru
Čertovo břemeno - skalní hřbet ze silicitu je vypreparován z podloží v délce více jak jednoho kilometru
Čertovo břemeno - skalní hřbet ze silicitu, skalky silicitu vystupují až cca 20 m nad okolní terén
Čertovo břemeno - skalní hřbet ze silicitu, skalky silicitu vystupují až cca 20 m nad okolní terén
Čertovo břemeno - skalní hřbet ze silicitu (lidově buližník)
Čertovo břemeno - skalní hřbet ze silicitu (lidově buližník)
Čertovo břemeno - skalní hřbet ze silicitu - zvětrávací procesy vytvářejí malá kamenná moře
Čertovo břemeno - skalní hřbet ze silicitu - zvětrávací procesy vytvářejí malá kamenná moře
Čertovo břemeno - skalní hřbet ze silicitu (lidově buližník)
Čertovo břemeno - skalní hřbet ze silicitu (lidově buližník)
Čertovo břemeno - skalní hřbet ze silicitu (lidově buližník)
Čertovo břemeno - skalní hřbet ze silicitu (lidově buližník)
Čertovo břemeno - skalní hřbet ze silicitu - na jihozápadním okraji hřbetu je postavena pod silicitovou skálou malá kaplička
Čertovo břemeno - skalní hřbet ze silicitu - na jihozápadním okraji hřbetu je postavena pod silicitovou skálou malá kaplička
Čertovo břemeno - skalní hřbet ze silicitu  - kaplička je zasvěcena Panně Marii
Čertovo břemeno - skalní hřbet ze silicitu - kaplička je zasvěcena Panně Marii
Čertovo břemeno - skalní hřbet ze silicitu  - kaplička je zasvěcena Panně Marii - uvnitř obrázek
Čertovo břemeno - skalní hřbet ze silicitu - kaplička je zasvěcena Panně Marii - uvnitř obrázek
Čertovo břemeno - skalní hřbet ze silicitu  - silicit vedle kapličky má zajímavé hnědavé až medové zbarvení
Čertovo břemeno - skalní hřbet ze silicitu - silicit vedle kapličky má zajímavé hnědavé až medové zbarvení
Čertovo břemeno - skalní hřbet ze silicitu  - silicit vedle kapličky má zajímavé hnědavé až medové zbarvení
Čertovo břemeno - skalní hřbet ze silicitu - silicit vedle kapličky má zajímavé hnědavé až medové zbarvení
Čertovo břemeno - skalní hřbet ze silicitu  - na mnoha místech hřbetu silicit, díky tektonickým pohybům popraskal a byl následně vyhojen křemenem vysráženým z hydrotermálních roztoků
Čertovo břemeno - skalní hřbet ze silicitu - na mnoha místech hřbetu silicit, díky tektonickým pohybům popraskal a byl následně vyhojen křemenem vysráženým z hydrotermálních roztoků
Čertovo břemeno - skalní hřbet ze silicitu na turistické mapě - www.mapy.cz
Čertovo břemeno - skalní hřbet ze silicitu na turistické mapě - www.mapy.cz