Ovčín u Radnic - východní stěna lomu - černouhelná radnická sloj a vrstvy jílovitých tufů  Ovčín u Radnic - východní stěna lomu - černouhelná radnická sloj a vrstvy jílovitých tufů

Ovčín u Radnic - východní stěna lomu - pohled na výchoz vrstev

Ovčín u Radnic - východní stěna lomu - ronové rýhy v tufech a černém uhlí Ovčín u Radnic - východní stěna lomu - ronové rýhy v tufech a černém uhlí
Ovčín u Radnic - východní stěna lomu - pohled na výchoz vrstev