Nečtiny – hrad Preitenstein – sloupcovitá odlučnost

Nečtiny – hrad Preitenstein – sloupcovitá odlučnost     49°57'36.9"N,  13°9'36,7"E

 

V okrese Plzeň – sever je obec Nečtiny a v blízkosti zámku Nečtiny se nachází na skalnatém čedičovém masívu zbytky hradu Preitenstein. Geologický vývoj této krajiny byl v minulosti  bouřlivý. Na staré horniny (metamorfovaný fylit) z konce neoproterozoika (starohory - před více než 600 mil. lety) sedimentovaly v jezerech v období karbonu (paleozoikum - prvohory) po velmi dlouhou dobu mohutné vrstvy hornin typu pískovců, slepenců, jílovců, prachovců a arkóz z erodovaného variského horstva. Následně v permu na konci paleozoika  došlo k jejich dlouhodobé erozi a denudaci (peneplenizaci) a krajina (parovina) se po dobu druhohor se stala souší. Během terciéru (třetihory) proběhlo zatím poslední mohutné vrásnění (alpínské). Deska českého masívu byla pod tlakem z jihu (africký kontinent) částečně vyzdvižena a následně rozlámána (saxonská tektonika). Jednotlivé bloky se postupně do sebe zaklesávaly (např. ohárecký rift) a nebo byly vyzdviženy (často stovky až tisíce metrů). Do těchto vzniklých hlubokých zlomů pronikalo žhavotekuté magma a vytvářelo postupně mohutné vulkanické České středohoří, komplex vulkánů Doupovských hor a mnoho menších vulkánů a průniků magmatu (i podpovrchových) ve středních, západních a severních Čechách. To je případ i zdejší lokality – průnik žhavého magmatu a vytvoření vulkánu v období před 20 – 30 mil. lety (oligocén). Vulkán vznikl na křížení tektonických poruch navzájem zakleslých desek. Najdeme zde v okolí horniny neoproterozoika (metamorfované fylity), karbonské sedimenty ze dvou období (souvrství kladenské – týnecké a slánské souvrství). V malém lomu u silnice vystupují bazalty nápadné dlouze sloupcovitým rozpadem, sloupce jsou až 30 m vysoké, silné asi půl metru a jsou příčně rozpukané. Samotný bazalt je světle šedý, s mnoha dutinami po plynech. Vzhledem k tomu, že bazalt je velmi odolný proti erozi, tak byl z prvohorních a neoproterozoických vrstev vypreparován a vypíná se vysoko nad okolní krajinu. Skalní masív, který zde vidíme je erodovaný přívodní kanál bývalého vulkánu. Vlastní vulkán s kuželem a vulkanoklastiky byl o desítky, možná i stovky, metrů výše. Na vrcholu masívu stojí zřícenina rozsáhlého královského hradu Preitensteinu. Hrad byl vystavěn Janem Lucemburským na počátku 14. století jako vojenská pevnost na důležité zemské stezce. Od poloviny 16. století je hrad opuštěný a dnes jsou z něj zachovány jen zbytky hradeb a zdí.

 

Nečtiny hrad - sloupcovitá odlučnost bazaltu, mohutné sloupy až 30 m vysoké
Nečtiny hrad - sloupcovitá odlučnost bazaltu, mohutné sloupy až 30 m vysoké
Nečtiny hrad - sloupcovitá odlučnost bazaltu, mohutné sloupy až 30 m vysoké v malém lomu u silnice
Nečtiny hrad - sloupcovitá odlučnost bazaltu, mohutné sloupy až 30 m vysoké v malém lomu u silnice
Nečtiny hrad - sloupcovitá odlučnost bazaltu, mohutné sloupy mírně nepravidelné odlučnosti působí majestátně
Nečtiny hrad - sloupcovitá odlučnost bazaltu, mohutné sloupy mírně nepravidelné odlučnosti působí majestátně
Nečtiny hrad - sloupcovitá odlučnost - celý vrch byl vypreparován z měkčích okolních hornin, vulkanické těleso tvoří původní přívodní dráhu (diatrému) bývalého vulkánu
Nečtiny hrad - sloupcovitá odlučnost - celý vrch byl vypreparován z měkčích okolních hornin, vulkanické těleso tvoří původní přívodní dráhu (diatrému) bývalého vulkánu
Nečtiny hrad - mírně nepravidelná sloupcovitá odlučnost bazaltu, vlastní vulkán s kuželem se nacházel o několik stovek metrů výše nad současným terénem
Nečtiny hrad - mírně nepravidelná sloupcovitá odlučnost bazaltu, vlastní vulkán s kuželem se nacházel o několik stovek metrů výše nad současným terénem
Nečtiny hrad - mírně nepravidelná sloupcovitá odlučnost bazaltu oligocénního stáří
Nečtiny hrad - mírně nepravidelná sloupcovitá odlučnost bazaltu oligocénního stáří
Nečtiny hrad - sloupcovitá odlučnost - bazaltové sloupy jsou velmi pravidelně příčně popraskány
Nečtiny hrad - sloupcovitá odlučnost - bazaltové sloupy jsou velmi pravidelně příčně popraskány
Nečtiny hrad - sloupcovitá odlučnost - bazaltové sloupy jsou velmi pravidelně příčně popraskány
Nečtiny hrad - sloupcovitá odlučnost - bazaltové sloupy jsou velmi pravidelně příčně popraskány
Nečtiny hrad - sloupcovitá odlučnost - v bazaltu jsou nepravidelné dutiny po vulkanických plynech
Nečtiny hrad - sloupcovitá odlučnost - v bazaltu jsou nepravidelné dutiny po vulkanických plynech
Nečtiny hrad - sloupcovitá odlučnost - v bazaltu jsou nepravidelné dutiny po vulkanických plynech
Nečtiny hrad - sloupcovitá odlučnost - v bazaltu jsou nepravidelné dutiny po vulkanických plynech
Nečtiny hrad - sloupcovitá odlučnost - v bazaltu jsou nepravidelné dutiny po vulkanických plynech - detail dutiny v řezu
Nečtiny hrad - sloupcovitá odlučnost - v bazaltu jsou nepravidelné dutiny po vulkanických plynech - detail dutiny v řezu
Jak vzniká sloupcovitá odlučnost čediče? Při chladnutí magmatu (žhavé magma má vždy o 5 - 7 % větší objem než magma vychladlé) dochází k zmenšování objemu a vzniku pravidelných trhlin a sloupců
Jak vzniká sloupcovitá odlučnost čediče? Při chladnutí magmatu (žhavé magma má vždy o 5 - 7 % větší objem než magma vychladlé) dochází k zmenšování objemu a vzniku pravidelných trhlin a sloupců
Nečtiny hrad - sloupcovitá odlučnost - na okraji tělesa u rybníka již není sloupcovitá odlučnost bazaltu tak patrná
Nečtiny hrad - sloupcovitá odlučnost - na okraji tělesa u rybníka již není sloupcovitá odlučnost bazaltu tak patrná
Nečtiny hrad - sloupcová odlučnost - na vulkanickém vrchu byl na zemské stezce vybudován ve 30. letech 14 st. královský hrad  Preitenstein
Nečtiny hrad - sloupcová odlučnost - na vulkanickém vrchu byl na zemské stezce vybudován ve 30. letech 14 st. královský hrad Preitenstein
Nečtiny hrad - pohled na vulkanický vrch se zříceninou hradu Preitenstein z výšky - foto Václav Sidorjak, www.pohledyznebe.cz
Nečtiny hrad - pohled na vulkanický vrch se zříceninou hradu Preitenstein z výšky - foto Václav Sidorjak, www.pohledyznebe.cz
Nečtiny hrad - pohled na vulkanický vrch se zříceninou hradu Preitenstein z výšky - foto Václav Sidorjak, www.pohledyznebe.cz
Nečtiny hrad - pohled na vulkanický vrch se zříceninou hradu Preitenstein z výšky - foto Václav Sidorjak, www.pohledyznebe.cz
Nečtiny hrad - pohled na vulkanický vrch se zříceninou hradu Preitenstein z výšky, detail - foto Václav Sidorjak, www.pohledyznebe.cz
Nečtiny hrad - pohled na vulkanický vrch se zříceninou hradu Preitenstein z výšky, detail - foto Václav Sidorjak, www.pohledyznebe.cz