Malesická skála u Plzně

Malesická skála u Plzně  49°46'55.685"N, 13°18'47.315"E

Výrazná skalní věž tvořená hrubozrnnými arkózovými pískovci s vložkami a polohami drobnozrnných až hrubozrnných slepenců. Různý podíl železitého tmelu vysrážený v pískovcích způsobuje zajímavé selektivní zvětrávání (skalní okna, římsy, voštiny). Vrstvy se železitým tmelem jsou pevnější a eroze v nich probíhá pomaleji (římsy tvoří náznak skalních pokliček). Skalní věž je tvořena  usazeninami jezer a toků s nepravidelnou sedimentací. V těchto vrstvách se nacházejí též araukarity (prokřemenělé dřevo). Stratigraficky jde o karbonské sedimenty týneckého souvrství z paleozoika, jejichž stáří je přibližně 303 mil.let).

 

 

Malesická skála - celkový pohled
Malesická skála - celkový pohled
Malesická skála - inkrustace železitými roztoky, zpevnění vrstev, náznak pokliček
Malesická skála - inkrustace železitými roztoky, zpevnění vrstev, náznak pokliček
Malesická skála - detail šikmého uložení vrstev
Malesická skála - detail šikmého uložení vrstev
Malesická skála - vznik pokliček
Malesická skála - vznik pokliček
Malesická skála - slepence
Malesická skála - slepence
Malesická skála - detail vrstev
Malesická skála - detail vrstev