Hrádek - lomy Nad Planinou - detail vrstvy uhelného jílovce s fosilní karbonskou flórou (po rozklepnutí jílovce se objeví) Hrádek - lomy Nad Planinou - detail vrstvy uhelného jílovce s fosilní karbonskou flórou (po rozklepnutí jílovce se objeví)

Hrádek - lomy Nad Planinou - bazální slepenec v horní pravé části obr., dole růžově zbarvená těžená arkóza - jsou vidět vrypy nástrojů po těžbě

Hrádek - lomy Nad Planinou - bazální slepenec v horní části obr. a arkózy hrají všemi barvami Hrádek - lomy Nad Planinou - bazální slepenec v horní části obr. a arkózy hrají všemi barvami
Hrádek - lomy Nad Planinou - bazální slepenec v horní pravé části obr., dole růžově zbarvená těžená arkóza - jsou vidět vrypy nástrojů po těžbě