Hrádek - lomy Nad Planinou - bazální slepenec v horní části obr., dole bělavě zbarvená těžená arkóza - jsou vidět vrypy nástrojů po těžbě, v levé části černá vrstvička uhelného jílovce s karbonskou flórou Hrádek - lomy Nad Planinou - bazální slepenec v horní části obr., dole bělavě zbarvená těžená arkóza - jsou vidět vrypy nástrojů po těžbě, v levé části černá vrstvička uhelného jílovce s karbonskou flórou

Hrádek - lomy Nad Planinou - bazální slepenec v horní části obr., dole bělavě zbarvená těžená arkóza, v pravé části černá vrstvička uhelného jílovce s karbonskou flórou

Hrádek - lomy Nad Planinou - detail vrstvy uhelného jílovce s fosilní karbonskou flórou (po rozklepnutí jílovce se objeví) Hrádek - lomy Nad Planinou - detail vrstvy uhelného jílovce s fosilní karbonskou flórou (po rozklepnutí jílovce se objeví)
Hrádek - lomy Nad Planinou - bazální slepenec v horní části obr., dole bělavě zbarvená těžená arkóza, v pravé části černá vrstvička uhelného jílovce s karbonskou flórou