Lom Mítov u Spáleného Poříčí

Lom Mítov u Spáleného Poříčí  49°35'40.119"N, 13°39'38.283"E

 

       Mítovský lom se nachází na úpatí vrchu Kokšína, vyhaslé sopky, tzv. stratovulkánu. Horninu, těženou v lomu, nazýváme spilit. Je to vulkanická, výlevná neboli efuzivní hornina. Skládá se z několika základních minerálů jako je křemen, živce, slídy, amfiboly apod. Tyto minerály v hornině jsou velmi drobné, rozeznatelné pouze silnou lupou a to z důvodu, že tato efuzivní (výlevná) hornina tuhla z tekutého stavu velmi rychle, řádově dny a týdny a krystaly jednotlivých minerálů měly jen vemi málo času vykrystalizovat do větších rozměrů než jsou necelé milimety. Opakem výlevných magmatitů jsou horniny typu žula. Tyto horniny též vykrystalizovaly z tekutého magmatu, ale tuhly hluboko pod povrchem (i několik kilometrů). Tam chladly velmi pomalu a dlouho (řádově statisíce let) a krystaly jednotlivých minerálů měly dost času narůst až do velikosti několika centimetrů. Z toho vyplývá, že čím déle magma tuhne, tím jsou krystaly jednotlivých minerálů větší. Před cca 700 až 800 milióny lety, tedy ve starohorách, odborně v neoproterozoiku, se zde rozkládalo  moře a zemská deska s budoucím českým masívem se nacházela hluboko na jihu Země, až u jižního zemského pólu. V té době vrcholilo tzv. asynstské horotvorné vrásnění při kterém se jednotlivé zemské desky s kontinenty srážely, docházelo ke vzniku hlubokých tektonických zlomů a průniku magmatu ze zemského pláště a subdukčních zón na rozhraní kontinentálních desek. Z těchto tektonických poruch k povrchu země a dalo vzniknout magmatickým krbům a následně podmořským vulkánům. Docházelo k výlevům žhavotekuté lávy na mořské dno a tím ke vzniku tzv. polštářových láv. Tyto lávy hluboko v moři velmi rychle ve styku s mořskou vodou tuhly a vytvářely polštáře, či útvary bochníkového tvaru. Pokud sopečná činnost trvala dlouho a výlevy láv byly dostatečné, tak došlo k nakupení takového množství láv, že se sopka vynořila z moře a vznikl tzv. stratovulkán.  To je právě případ vrchu Kokšína a lomu na jeho úpatí.

 

Lom Mítov - neoproterozoické vulkanické spility
Lom Mítov - neoproterozoické vulkanické spility
Lom Mítov - jednotlivá patra lomu
Lom Mítov - jednotlivá patra lomu
Lom Mítov u Spáleného Poříčí
Lom Mítov u Spáleného Poříčí
Lom Mítov - na úpatí bývalého vulkánu Kokšín, horninou těženou v lomu je spilit, foto Petr Vítek
Lom Mítov - na úpatí bývalého vulkánu Kokšín, horninou těženou v lomu je spilit, foto Petr Vítek
Lom Mítov - na úpatí bývalého vulkánu Kokšín, horninou těženou v lomu je spilit, foto Petr Vítek
Lom Mítov - na úpatí bývalého vulkánu Kokšín, horninou těženou v lomu je spilit, foto Petr Vítek
Lom Mítov - na úpatí bývalého vulkánu Kokšín, horninou těženou v lomu je spilit, foto Petr Vítek
Lom Mítov - na úpatí bývalého vulkánu Kokšín, horninou těženou v lomu je spilit, foto Petr Vítek