Lom Ejpovice - ordovické vrstvy s Fe rudou (šárecké souvrství) Lom Ejpovice - ordovické vrstvy s Fe rudou (šárecké souvrství)

Lom Ejpovice - schéma zaklesávání ordovických vrstev do proterozoických hornin

Lom Ejpovice - lokalita Ejpovické útesy - pobřeží moře staré 465 mil.let Lom Ejpovice - lokalita Ejpovické útesy - pobřeží moře staré 465 mil.let
Lom Ejpovice - schéma zaklesávání ordovických vrstev do proterozoických hornin