Lom Ejpovice - ordovické vrstvy na okraji jezera Lom Ejpovice - ordovické vrstvy na okraji jezera

Lom Ejpovice - ordovické vrstvy s Fe rudou (šárecké souvrství)

Lom Ejpovice - schéma zaklesávání ordovických vrstev do proterozoických hornin Lom Ejpovice - schéma zaklesávání ordovických vrstev do proterozoických hornin
Lom Ejpovice - ordovické vrstvy s Fe rudou (šárecké souvrství)