Hrádek - lomy Nad Planinou - bazální slepenec v horní a levé části obr. - pohled z těžební komory  Hrádek - lomy Nad Planinou - bazální slepenec v horní a levé části obr. - pohled z těžební komory

Hrádek - lomy Nad Planinou - bazální slepenec v horní části obr., dole bělavěrůžová těžená arkóza - vpravo dole jsou vidět vrypy nástrojů po těžbě

Hrádek - lomy Nad Planinou - některé těžební komory jsou poměrně rozsáhlé, mají však nestabilní strop Hrádek - lomy Nad Planinou - některé těžební komory jsou poměrně rozsáhlé, mají však nestabilní strop
Hrádek - lomy Nad Planinou - bazální slepenec v horní části obr., dole bělavěrůžová těžená arkóza - vpravo dole jsou vidět vrypy nástrojů po těžbě