Háje u Koterova - lom

Háje u Koterova - lom         49°43'9.067"N, 13°26'28.631"E

 

V tomto bývalém lomu u Plzně - Koterova jsou velmi názorně odkryty (nejlépe v Českém masívu) výlevy vulkanických metabazaltů (spilitů) na mořské dno, tzv. polštářové lávy z období neoproterozoika (konce starohor) před cca 700 mil. lety. Mikrokontinenty, ze kterých později vzniká Český masív, se v tomto období nacházely hluboko na jižní polokouli a tvořily okrajovou část mohutného kontinentu Gondwana. Velikost polštářů v lomu kolísá od 15 cm až do 1,5 m, ojediněle jsou i větší. Polštářová láva má většinou nepravidelný tvar a je nakupena do skalních formací. Na jejím povrchu je tenká sklovitá krusta, která vznikla na dně moře prudkým ochlazením při kontaktu rozžhavené lávy s vodou. Pod touto krustou je metabazalt (spilit) již celistvý a velmi drobně krystalický, protože ochlazování bylo již pomalejší.  Výplně mezi polštáři jsou tvořeny směsí kousků a střípků lávy, tzv. brekcie a částečně břidlicemi vytvořených ze sedimentů bahnitého dna stmelených kalcitem nebo křemenem. Na nejvyšším patře lomu se v jednom místě nachází „polštářová láva v řezu“ vzniklá tektonickým zlomem. Na tuto geologickou lokalitu byla koncem srpna v roce 1968 naplánována exkurzní zastávka v rámci 23. Mezinárodního geologického kongresu probíhajícího v Praze, ale vzhledem k bezdůvodné okupaci naší republiky armádami Varšavské smlouvy v čele se Sovětským Svazem, k exkurzi nedošlo. 

 

 

Háje u Koterova - lom - celkový pohled
Háje u Koterova - lom - celkový pohled
Háje u Koterova - lom
Háje u Koterova - lom
Háje u Koterova - lom - polštářová láva - magma ztuhlé v moří před více než 600 mil.lety
Háje u Koterova - lom - polštářová láva - magma ztuhlé v moří před více než 600 mil.lety
Háje u Koterova - lom - polštářová láva
Háje u Koterova - lom - polštářová láva
Háje u Koterova - lom
Háje u Koterova - lom
Háje u Koterova - polštářová láva
Háje u Koterova - polštářová láva
Háje u Koterova - polštářová láva
Háje u Koterova - polštářová láva
Háje u Koterova - řez polštářovou lávou
Háje u Koterova - řez polštářovou lávou
Háje u Koterova - polštářová láva
Háje u Koterova - polštářová láva
Háje u Koterova - polštářová láva
Háje u Koterova - polštářová láva
Háje u Koterova - polštářová láva
Háje u Koterova - polštářová láva
Háje u Koterova - polštářová láva
Háje u Koterova - polštářová láva
Háje u Koterova - polštářová láva
Háje u Koterova - polštářová láva
Háje u Koterova - polštářová láva
Háje u Koterova - polštářová láva
Háje u Koterova - polštářová láva - tektonický řez skalní stěnou
Háje u Koterova - polštářová láva - tektonický řez skalní stěnou
Háje u Koterova - polštářová láva - tektonický řez skalní stěnou
Háje u Koterova - polštářová láva - tektonický řez skalní stěnou
Háje u Koterova - druhotná hydrotermální mineralizace s vysráženým křemen s pyritem
Háje u Koterova - druhotná hydrotermální mineralizace s vysráženým křemen s pyritem
Háje u Koterova - láva spilit, břidlice mezi polštáři
Háje u Koterova - láva spilit, břidlice mezi polštáři
Háje u Koterova - láva spilit, břidlice mezi polštáři
Háje u Koterova - láva spilit, břidlice mezi polštáři
Háje u Koterova - láva spilit, břidlice mezi polštáři
Háje u Koterova - láva spilit, břidlice mezi polštáři
Háje u Koterova - láva spilit, břidlice mezi polštáři
Háje u Koterova - láva spilit, břidlice mezi polštáři