Pískovna Mušlov u Mikulova - celkový pohled, naše nejmladší oblast s výskytem moře na českém masivu Pískovna Mušlov u Mikulova - celkový pohled, naše nejmladší oblast s výskytem moře na českém masivu

Pískovna Mušlov u Mikulova - sediment je tvořen písky a písčitými jíly s úlomky jurských vápenců z bradla Pálava

Pískovna Mušlov u Mikulova - doývací prostor byl cca 150 x 200 m, výška stěny až 15 m  Pískovna Mušlov u Mikulova - doývací prostor byl cca 150 x 200 m, výška stěny až 15 m
Pískovna Mušlov u Mikulova - sediment je tvořen písky a písčitými jíly s úlomky jurských vápenců z bradla Pálava