Horní Blatná - pískovna

25.11.2015

Horní Blatná - pískovna     50°22'55.348"N, 12°45'13.569"E
 
 
    
     U silnice směrem na Nové Hamry, asi 1 km od Horní Blatné v Krušných horách se nachází zajímavá pískovna. Je založena v hrubozrnných zvětralinách  biotitického granitu. Do starého proterozoického krušnohorského krystalinika proniklo při variské orogenezi na konci paleozoika magma, které vytvořilo krušnohorský pluton. Některé jeho části (nejdecký masiv) byly od doby vzniku, erozí a denudací vypreparovány a dostaly se až k povrchu a právě v těchto zvětralých vrstvách byla pískovna v první polovině 20.století založena. 
      Zajímavostí této opuštěné pískovny je rozvětralý granit, který obsahuje četné křemen – turmalinové nodule až do průměru 10 cm.
 
Horní Blatná - pískovna
Horní Blatná - pískovna
Horní Blatná - pískovna
Horní Blatná - pískovna
Horní Blatná - pískovna - turmalínové nodule
Horní Blatná - pískovna - turmalínové nodule
Horní Blatná - pískovna - turmalínové nodule
Horní Blatná - pískovna - turmalínové nodule
Horní Blatná - pískovna - zvětrávající granit
Horní Blatná - pískovna - zvětrávající granit
Horní Blatná - pískovna - zvětrávající granit, druhotné minerály
Horní Blatná - pískovna - zvětrávající granit, druhotné minerály
Horní Blatná - pískovna - zcela zvětralý granit
Horní Blatná - pískovna - zcela zvětralý granit
Horní Blatná - pískovna - vyrostlice živce
Horní Blatná - pískovna - vyrostlice živce