Horní Blatná - pískovna

Horní Blatná - pískovna     50°22'55.348"N, 12°45'13.569"E
 

U silnice směrem na Nové Hamry, asi 1 km od Horní Blatné v Krušných horách se nachází zajímavá pískovna. Je založena v hrubozrnných zvětralinách biotitického granitu (žuly). Do starého proterozoického krušnohorského krystalinika (stáří cca 700 mil.let) proniklo při variské orogenezi (vrásnění) na konci paleozoika (před cca 320 mil. lety) z hlubin pláště žhavotekuté magma, které vytvořilo hluboko v podloží krušnohorský pluton. Některé jeho části (nejdecký masiv) byly od doby vzniku, erozí a denudací vypreparovány a dostaly se až k povrchu a právě v těchto zvětralých vrstvách byla pískovna v první polovině 20.století založena. 

Zajímavostí této opuštěné pískovny je rozvětralý granit (žula), který obsahuje četné křemen – turmalinové nodule, které dosahují velikosti až 10 cm.

     

 

 
 
Horní Blatná - pískovna
Horní Blatná - pískovna
Horní Blatná - pískovna
Horní Blatná - pískovna
Horní Blatná - pískovna - turmalínové nodule
Horní Blatná - pískovna - turmalínové nodule
Horní Blatná - pískovna - turmalínové nodule
Horní Blatná - pískovna - turmalínové nodule
Horní Blatná - pískovna - zvětrávající granit
Horní Blatná - pískovna - zvětrávající granit
Horní Blatná - pískovna - zvětrávající granit, druhotné minerály
Horní Blatná - pískovna - zvětrávající granit, druhotné minerály
Horní Blatná - pískovna - zcela zvětralý granit
Horní Blatná - pískovna - zcela zvětralý granit
Horní Blatná - pískovna - vyrostlice živce
Horní Blatná - pískovna - vyrostlice živce