Železná hůrka - nejmladší vulkán v českém masívu

Železná hůrka - nejmladší vulkán v českém masívu     49°59'29.904"N, 12°26'38.796"E  

Národní přírodní památku Železná hůrka tvoří lom odkrývající část druhé nejmladší známé sopky z území České republiky. Místo bylo objeveno roku 1823 německým básníkem J. W. Goethem. Nachází se u státní hranice se Spolkovou republikou Německo v blízkosti obce Mýtina.  

Železná hůrka je pozůstatkem pleistocénního vulkánu (stáří cca 400 - 170 tisíc let). Na její stavbě se podle výzkumu podílely minimálně dvě erupce – freatická erupce a erupce strombolského typu. Geologický profil sopky je dobře patrný na zachovalých stěnách malého lomu v centrální části chráněného území. Můžeme zde spatřit jednotlivé vrstvy sopečného popela - tufu z první erupce bohatého na xenolity (světlé a vypálené horniny podloží vulkánu - většinou proterozoické fylity chebsko - dyleňského krystalinika). Mezi první a druhou erupcí došlo k erozi původních vrstev - dokládá to diskordantní (nesouhlasné) uložení vrstev tufů první a druhé erupce. Druhá a poslední erupce vulkánu byla strombolského typu, tzn. že byly navršeny pouze vrstvy tufu (strusky) bez výlevu lávy na povrch. Vulkanická hornina je olivinický nefelinit. Nedaleko nad vulkánem v zalesněném lesíku se též nachází další vulkanická mísovitá prohlubeň o průměru cca 600 m tzv. maar, vulkanické výbuchové hrdlo, které vzniklo též freatickou explozí (magma se dostalo při cestě z hloubky k povrchu do zvodnělých vrstev a vytvořená pára způsobila silnou explozi a vyvržení podložních a vulkanických hornin na povrch). 

 

Železná hůrka - uložené tufy dvou erupcí
Železná hůrka - uložené tufy dvou erupcí
Železná hůrka - pohled od cesty do Německa, vpravo v lesíku byly nalezeny pozůstatky maaru
Železná hůrka - pohled od cesty do Německa, vpravo v lesíku byly nalezeny pozůstatky maaru
Železná hůrka - celkový pohled
Železná hůrka - celkový pohled
Železná hůrka
Železná hůrka
Železná hůrka - uložené tufy narušené těžbou
Železná hůrka - uložené tufy narušené těžbou
Železná hůrka - uložené tufy narušené těžbou
Železná hůrka - uložené tufy narušené těžbou
Železná hůrka - uložené tufy narušené těžbou
Železná hůrka - uložené tufy narušené těžbou
Železná hůrka - uložené tufy narušené těžbou
Železná hůrka - uložené tufy narušené těžbou
Železná hůrka - uložené tufy s vypálenými xenolity
Železná hůrka - uložené tufy s vypálenými xenolity
Železná hůrka - uložené tufy s vypálenými xenolity
Železná hůrka - uložené tufy s vypálenými xenolity
Železná hůrka - uložené tufy
Železná hůrka - uložené tufy
Železná hůrka - uložené tufy
Železná hůrka - uložené tufy
Železná hůrka - uložené tufy
Železná hůrka - uložené tufy
Železná hůrka - detail tufů
Železná hůrka - detail tufů
Železná hůrka - uložené tufy dvou erupcí, první freatická erupce s xenolity - spodní světlejší vrstvy, druhá erupce již s menším množstvím xenolitů - vrchní vrstvy
Železná hůrka - uložené tufy dvou erupcí, první freatická erupce s xenolity - spodní světlejší vrstvy, druhá erupce již s menším množstvím xenolitů - vrchní vrstvy
Železná hůrka - uložené tufy druhé erupce - plastický reliéf
Železná hůrka - uložené tufy druhé erupce - plastický reliéf