Vrch Vinice u obce Skupeč

Vrch Vinice u obce Skupeč        49°51'59.8"N, 13°6'10.9"E

Vrch Vinice (589 m n.m.) tvoří nápadnou vulkanickou kupu vyrůstající z okolní paroviny severního Plzeňska. Podloží vulkanické kupy tvoří velmi staré horniny neoproterozoika (konec starohor). Jedná se o mírně metamorfované (překrystalizované) fylitické droby a břidlice staré více než 600 mil. let. Tyto horniny sedimentovaly na mořském dně, když se nacházely původní ostrovní kontinenty, ze kterých byl později při variském vrásnění na konci paleozoika (prvohor) stmelen český masív, hluboko na jižní polokouli Země. Do této erozí zarovnané paroviny v období terciéru (třetihor) před 15 až 10 mil. lety, došlo k průniku magmatu tvořeného bezolivnickým čedičem a vytvoření efuzivního (povrchového) výlevu. Zajímavé je, že magma pronikalo přes částečně zvodnělé starší sedimenty a tím došlo k promísení magmatu s písčtými horninovými zvětralými sedimenty a vzniku kuličkové krystalizace čedičové horniny. Západní část vrchu Vinice je otevřena již opuštěným stěnovým lomem ve kterém je erozivní kuličkový rozpad čediče patrný na každém kroku. Původní přívodní dráha čedičového magmatu je překryta vlastní kupou. Z vrcholu kopce je krásný výhled do okolní krajiny severního Plzeňska.

 

Vrch Vinice - pohled do lomu z úpatí kopce
Vrch Vinice - pohled do lomu z úpatí kopce
Vrch Vinice - pohled do lomu z vrcholu kopce
Vrch Vinice - pohled do lomu z vrcholu kopce
Vrch Vinice - bezolivinický bazalt (čedič)
Vrch Vinice - bezolivinický bazalt (čedič)
Vrch Vinice - vrcholová část s rozpadajícím se čedičem
Vrch Vinice - vrcholová část s rozpadajícím se čedičem
Vrch Vinice - vrcholová část s rozpadajícím se čedičem
Vrch Vinice - vrcholová část s rozpadajícím se čedičem
Vrch Vinice - vrcholová část s rozpadajícím se čedičem
Vrch Vinice - vrcholová část s rozpadajícím se čedičem
Vrch Vinice - vrcholová část s rozpadajícím se čedičem
Vrch Vinice - vrcholová část s rozpadajícím se čedičem
Vrch Vinice - bezolivinický bazalt (čedič) - kuličkový rozpad horniny
Vrch Vinice - bezolivinický bazalt (čedič) - kuličkový rozpad horniny
Vrch Vinice - bezolivinický bazalt (čedič)
Vrch Vinice - bezolivinický bazalt (čedič)
Vrch Vinice - bezolivinický bazalt (čedič) - kuličkový rozpad horniny
Vrch Vinice - bezolivinický bazalt (čedič) - kuličkový rozpad horniny
Vrch Vinice - bezolivinický bazalt (čedič) - kuličkový rozpad horniny, žhavé magma se mísilo se zvodněnými písčitými sedimenty
Vrch Vinice - bezolivinický bazalt (čedič) - kuličkový rozpad horniny, žhavé magma se mísilo se zvodněnými písčitými sedimenty
Vrch Vinice - bezolivinický bazalt (čedič) - kuličkový rozpad horniny
Vrch Vinice - bezolivinický bazalt (čedič) - kuličkový rozpad horniny
Vrch Vinice - bezolivinický bazalt (čedič) - kuličkový rozpad horniny
Vrch Vinice - bezolivinický bazalt (čedič) - kuličkový rozpad horniny
Vrch Vinice - bezolivinický bazalt (čedič) - kuličkový rozpad horniny
Vrch Vinice - bezolivinický bazalt (čedič) - kuličkový rozpad horniny
Vrch Vinice - bezolivinický bazalt (čedič) - kuličkový rozpad horniny
Vrch Vinice - bezolivinický bazalt (čedič) - kuličkový rozpad horniny