Vrch Vinice - bezolivinický bazalt (čedič) - kuličkový rozpad horniny Vrch Vinice - bezolivinický bazalt (čedič) - kuličkový rozpad horniny

Vrch Vinice - bezolivinický bazalt (čedič) - kuličkový rozpad horniny, žhavé magma se mísilo se zvodněnými písčitými sedimenty

Vrch Vinice - bezolivinický bazalt (čedič) - kuličkový rozpad horniny Vrch Vinice - bezolivinický bazalt (čedič) - kuličkový rozpad horniny
Vrch Vinice - bezolivinický bazalt (čedič) - kuličkový rozpad horniny, žhavé magma se mísilo se zvodněnými písčitými sedimenty