Vojkovická skála u Ohře

 

Vojkovická skála u Ohře      50°18'13.1"N, 13°1'15.3"E

 

 Vojkovická skála se nachází ve svahu nad obcí Vojkovice v údolí řeky Ohře na západní straně Doupovských hor. Doupovské hory patří k největším vulkanickým pohořím v českém masívu. Vznikly v období třetihor v době před 34 až 20 miliony lety na tektonikou aktivovaném křížení jáchymovského a litoměřického hlubinného zlomu. Dříve se předpokládalo, že Doupovské hory byl jeden velký stratovulkán (navršený kužel ve kterém se střídají vrstvy pyroklastik a vrstvy lávových proudů). Podle posledních výzkumů se zdá, Doupovské hory byly soustavou mnoha větších či menších vulkánů, z nichž některé produkovaly více pyroklastik a méně tekutých čedičových láv a u některých to bylo právě naopak. Vulkanická činnost byla také provázena intruzemi znělcových magmat, která utuhla pod povrchem a vytvořila tzv. lakolity. V obdobích klidu byly vulkány erodovány a popel roznášen a sedimentován řekami po okolí. Podíváme – li se na Vojkovickou skálu, tak ve spodní části vidíme šedé až zelenošedé poměrně jemné sedimenty vzniklé erozí a splavením vulkanických tufů a pyroklastik  tehdejšími řekami. Potom došlo k náhlé erupci a přes tyto sedimenty se přelil žhavý čedičový lávový proud. Na bázi lávového proudu došlo ke kontaktní metamorfóze a k vypálení tufitických sedimentů žhavým lávovým proudem. To se na skále projevuje červenohnědým zbarvením tufitických sedimentů. Vojkovická skála je právě pěknou ukázkou období klidové eroze a sedimentace a náhlých nepravidelných vulkanických erupcí.

Lokalitu jsem navštívil v roce 2019 (tedy po sedmi letech) a bohužel stromy před skálou vyrostly natolik, že skoro zakrývají jedinečný uložený profil s lávovým proudem a vypáleným, vodou uloženým, jemným vulkanickým popelem.

 

Vojkovická skála - sedimenty tufů a pyroklastik (zelenavé jemnozrnné sedimenty pod červenohnědou vrstvou) s čedičovým lávovým proudem
Vojkovická skála - sedimenty tufů a pyroklastik (zelenavé jemnozrnné sedimenty pod červenohnědou vrstvou) s čedičovým lávovým proudem
Vojkovická skála - celkový pohled na přeplavené tufy a lávový proud
Vojkovická skála - celkový pohled na přeplavené tufy a lávový proud
Vojkovická skála - sedimenty tufů a pyroklastik s čedičovým lávovým proudem
Vojkovická skála - sedimenty tufů a pyroklastik s čedičovým lávovým proudem
Vojkovická skála v údolí řeky Ohře - žhavý lávový proud kontaktně metamorfoval a vypálil sedimentované tufy
Vojkovická skála v údolí řeky Ohře - žhavý lávový proud kontaktně metamorfoval a vypálil sedimentované tufy
Vojkovická skála v údolí řeky Ohře
Vojkovická skála v údolí řeky Ohře
Vojkovická skála - lávový proud čediče (lidově) - odborně analcimického tefritu
Vojkovická skála - lávový proud čediče (lidově) - odborně analcimického tefritu
Vojkovická skála - detail vrstev - šedozelené sedimentované tufy na bázi, kontaktně metamorfované červenohnědé tufy, šedočerný lávový proud - foto www.geology.cz/foto/18299
Vojkovická skála - detail vrstev - šedozelené sedimentované tufy na bázi, kontaktně metamorfované červenohnědé tufy, šedočerný lávový proud - foto www.geology.cz/foto/18299
Vojkovická skála - detail vrstev - šedozelené sedimentované tufy na bázi, kontaktně metamorfované a vypálené červenohnědé tufy, šedočerný lávový proud - foto  Jana a Roman Waldhauserovi, Jihlava
Vojkovická skála - detail vrstev - šedozelené sedimentované tufy na bázi, kontaktně metamorfované a vypálené červenohnědé tufy, šedočerný lávový proud - foto Jana a Roman Waldhauserovi, Jihlava