Svatošské skály u Doubí

Svatošské skály u Doubí   50°11'36.6"N, 12°48'49.6"E

Svatošské skály jsou chráněnou rezervací již od roku 1933. Jedná se o skalní město tvořené žulou (granitem) na řece Ohři. Geologicky patří tato středně zrnitá žula ke hlubinnému karlovarskému vyvřelému plutonu variského stáří (cca před 300 mil. lety) z období mladšího paleozoika (prvohor), resp. karbonu. Žula má balvanitou odlučnost a zvětrává do oblých tvarů. Skalní útvary byly vytvořeny postupným zvětráváním a odnosem granitových bloků činností řeky i působením mrazu (mrazové zvětrávání) v minulých několika miliónech letech. Silné mrazové zvětrávání probíhalo zvláště v obdobích glaciálů (dobách ledových) ve čtvrtohorách. Desítky vypreparovaných skalních pilířů, věží a sloupů vytváří zajímavé skalní město, které v minulosti inspirovalo umělce ke vzniku romantických pověstí a příběhů. 

 

Svatošské skály u Doubí - granity karlovarského plutonu - skalní věž
Svatošské skály u Doubí - granity karlovarského plutonu - skalní věž
Svatošské skály u Doubí - granity karlovarského plutonu - skupina skalních  věží
Svatošské skály u Doubí - granity karlovarského plutonu - skupina skalních věží
Svatošské skály u Doubí - granity karlovarského plutonu
Svatošské skály u Doubí - granity karlovarského plutonu
Svatošské skály u Doubí - celkový pohled - řeka Ohře se prořerzala velmi tvrdou horninou
Svatošské skály u Doubí - celkový pohled - řeka Ohře se prořerzala velmi tvrdou horninou
Svatošské skály u Doubí - granity karlovarského plutonu - balvanitá odlučnost - skalní věž
Svatošské skály u Doubí - granity karlovarského plutonu - balvanitá odlučnost - skalní věž
Svatošské skály u Doubí - granity karlovarského plutonu - balvanitá odlučnost - původní krystalická jádra při tuhnutí plutonu
Svatošské skály u Doubí - granity karlovarského plutonu - balvanitá odlučnost - původní krystalická jádra při tuhnutí plutonu
Svatošské skály u Doubí - granity karlovarského plutonu - balvanitá odlučnost - skalní věž
Svatošské skály u Doubí - granity karlovarského plutonu - balvanitá odlučnost - skalní věž
Svatošské skály u Doubí - granity karlovarského plutonu - balvanitá odlučnost - skalní věž
Svatošské skály u Doubí - granity karlovarského plutonu - balvanitá odlučnost - skalní věž
Svatošské skály u Doubí - granity karlovarského plutonu - balvanitá odlučnost
Svatošské skály u Doubí - granity karlovarského plutonu - balvanitá odlučnost
Svatošské skály u Doubí - balvanitá odlučnost - skalní věž
Svatošské skály u Doubí - balvanitá odlučnost - skalní věž
Svatošské skály u Doubí - granity karlovarského plutonu - balvanitá odlučnost - skalní věž
Svatošské skály u Doubí - granity karlovarského plutonu - balvanitá odlučnost - skalní věž
Svatošské skály u Doubí - skalní věž - řeka Ohře byla v době glaciálů podstatně vodnatější
Svatošské skály u Doubí - skalní věž - řeka Ohře byla v době glaciálů podstatně vodnatější