Smraďoch a Farská kyselka

Smraďoch a Farská kyselka    50°0'46.745"N, 12°43'0.816"E 

 

Horninové podloží našeho zájmového území tvoří amfibolity (regionálně metamorfovaná hornina, patří mezi krystalické břidlice, vzniká při tlaku okolo 1,0 – 1,2 GPa v mnoha kilometrových hloubkách a při teplotě 500 – 700 °C), mariánskolázeňského metabazitového komplexu v blízkosti okraje hadcového (serpentinitového) masivu Vlčího hřbetu. Následkem třetihorní saxonské tektoniky je zde mnoho zlomových linií podél kterých jednotlivé kry tohoto území stoupaly nebo se zaklesávaly. Mezi hlavní poruchové pásmo Slavkovského lesa patří dlouhý Mariolázeňský zlom. Podél tohoto zlomu na několika místech vyvěrají plyny a minerální prameny z nitra Země jako pozůstatek neogénní (třtihorní) až pleistocénní (čtvrtohorní) vulkanické činnosti. Na lokalitě Smraďoch tak vznikají drobné mofety a jezírka, z nichž vycházejí plyny. Plyny tvoří oxid uhličitý z nitra Země a v malé koncentraci i sirovodík. Sirovodík neuniká z hlubin Země, jak se často uvádí, ale vzniká působením sirných bakterií v redukčním prostředí rašeliniště nehluboko pod povrchem. I když jeho koncentrace je poměrně nízká, jeho charakteristický zápach je cítit na velkou vzdálenost. Od silného zápachu sirovodíku pochází i jméno Smraďoch. Ve vzdálenosti 600 metrů za tímto vývěrem CO2 a H2S se nachází jeden z nejchutnějších pramenů západních Čech – Farská kyselka. Jméno získala kyselka podle názvu lesa, který v minulosti patřil zdejší faře se sídlem v nedalekém Rájově. Teplota pramene se pohybuje okolo 7 °C, celková mineralizace činí cca 440 mg/litr. Obsah rozpuštěného CO2 je vysoký a dosahuje 2 300 až 2 750 mg/litr – je tedy výrazně perlivá.  Minerální voda má zvýšený obsah hořčíku (Mg) - 51,7 mg/litr. Vydatnost je poměrně vysoká, činí cca 20 litrů/min. Je také jímána potrubím k léčebným účelům do nedalekých Mariánských Lázní.

 

Smraďoch - rašeliniště s unikajícím CO2 a sirovodíkem
Smraďoch - rašeliniště s unikajícím CO2 a sirovodíkem
Smraďoch - rašeliniště s unikajícím CO2 a sirovodíkem na mariolázeňském zlomu
Smraďoch - rašeliniště s unikajícím CO2 a sirovodíkem na mariolázeňském zlomu
Smraďoch - pohled na rašeliniště
Smraďoch - pohled na rašeliniště
Smraďoch - rašeliniště s unikajícím CO2 a sirovodíkem - vzniká působením sirných bakterií v redukčním prostředí rašeliniště nehluboko pod jeho povrchem
Smraďoch - rašeliniště s unikajícím CO2 a sirovodíkem - vzniká působením sirných bakterií v redukčním prostředí rašeliniště nehluboko pod jeho povrchem
Smraďoch - rašeliniště s unikajícím CO2 a sirovodíkem
Smraďoch - rašeliniště s unikajícím CO2 a sirovodíkem
Smraďoch - suchý vývěr CO2 (mofeta) a bílý povlak síry
Smraďoch - suchý vývěr CO2 (mofeta) a bílý povlak síry
Smraďoch - unikající CO2 (mofeta) - pozůstatek po vulkanické činnosti v neogénu (třetihory) sirovodíkem
Smraďoch - unikající CO2 (mofeta) - pozůstatek po vulkanické činnosti v neogénu (třetihory) sirovodíkem
Smraďoch - unikající CO2 - pozůstatek po vulkanické činnosti v neogénu (třetihory)
Smraďoch - unikající CO2 - pozůstatek po vulkanické činnosti v neogénu (třetihory)
Farská kyselka - altán nad vývěrem
Farská kyselka - altán nad vývěrem
Farská kyselka - vývěr velmi chutné a perlivé kyselky
Farská kyselka - vývěr velmi chutné a perlivé kyselky
Farská kyselka - chemické složení
Farská kyselka - chemické složení