Sirňák u Mariánských Lázní

Sirňák – výron sirných plynů a CO2    49°58'41.408"N, 12°47'17.339"E

V podloží Podhorního vrchu a přírodní památky Sirňák se nachází hornina amfibolit, metamorfovaná vulkanická bazická (zásaditá) hornina mariánsko - lázeňského vulkanického komplexu z období paleozoika (prvohory, resp. devon - karbon - cca 360 mil.let). Později, v terciéru (třetihory), resp. v období před cca 10 až 12 mil. lety, došlo v oblasti Podhorního vrchu u Mariánských Lázní, k výrazné vulkanické činnosti. Na tektonických poruchách (mariolázeňské zlomové pásmo), které vznikly při tlaku horstva Alp na český masiv, v době alpínského vrásnění, docházelo k průniku tekutého bazaltového magmatu ze zemského pláště. V současnosti na těchto zlomových liniích (Mariolázeňský zlom) nedaleko od vyhaslého vulkánu Podhorní vrch, v nivě říčky Teplé, vystupují sirnato-uhličité plyny tvořící bahenní krátery (mofety). Sirnaté plyny poznáte podle zápachu po zkažených vejcích. Tyto plyny jsou pozůstatkem po vulkanické činnosti tohoto blízkého vulkánu (cca 1,5 km) aktivního v neogénu. Teplé plyny nejprve ohřívají okolní vodu (na maximální teplotu 20 st.C)  a následně unikají do atmosféry. V okolí mofet jsou vidět výkvěty solí a povlaky vysrážené síry. Vývěry plynů můžete spatřit i na nedaleké říčce Teplé, která jako malý potůček teče okrajem chráněného území Sirňáku. Je tedy zřejmé, kde se vzal název říčky Teplá. Stoupající páry v zimě budí dojem, že se voda vaří. A díky doznívající vulkanické činnosti čedičového Podhorního vrchu (10 - 12 mil. let z geologického hlediska je opravdu včera) je voda opravdu o něco teplejší než jiné vody v okolích řekách a potocích. Tato zajímavá lokalita je těžko přístupná v lese bez pěšin.

Jak únik plynu vypadá ve skutečnosti je možno vidět na přiloženém krátkém videu na na www.youtube.com. Adresa pod článkem.

https://www.youtube.com/watch?v=1WDjNNAqT2U       https://www.youtube.com/watch?v=OigE4S1YdXY

 

 

Sirňák - výron sirných plynů a CO2 - plyny probublávají vodou - mofety
Sirňák - výron sirných plynů a CO2 - plyny probublávají vodou - mofety
Sirňák - výron sirných plynů a CO2 - plyny probublávají vodou, která tvoří jezírka
Sirňák - výron sirných plynů a CO2 - plyny probublávají vodou, která tvoří jezírka
Sirňák - výron sirných plynů a CO2 - plyny probublávají vodou, v okolí se šíří sirný pach po zkažených vejcích
Sirňák - výron sirných plynů a CO2 - plyny probublávají vodou, v okolí se šíří sirný pach po zkažených vejcích
Sirňák - výron sirných plynů a CO2 - plyny probublávají vodou - mofety
Sirňák - výron sirných plynů a CO2 - plyny probublávají vodou - mofety
Sirňák - výron sirných plynů a CO2 - plyny probublávají vodou, autor fotografie Přemysl Tájek
Sirňák - výron sirných plynů a CO2 - plyny probublávají vodou, autor fotografie Přemysl Tájek
Sirňák - výron sirných plynů a CO2 - plyny probublávají vodou, která tvoří jezírka
Sirňák - výron sirných plynů a CO2 - plyny probublávají vodou, která tvoří jezírka
Sirňák - výron sirných plynů a CO2 - plyny probublávají vodou, která tvoří jezírka
Sirňák - výron sirných plynů a CO2 - plyny probublávají vodou, která tvoří jezírka
Sirňák - výron sirných plynů a CO2 - plyny probublávají vodou - mofety
Sirňák - výron sirných plynů a CO2 - plyny probublávají vodou - mofety
Sirňák - výron sirných plynů a CO2 - plyny probublávají vodou, která tvoří jezírka
Sirňák - výron sirných plynů a CO2 - plyny probublávají vodou, která tvoří jezírka
Sirňák - výron sirných plynů a CO2 - plyny probublávají vodou, která tvoří jezírka
Sirňák - výron sirných plynů a CO2 - plyny probublávají vodou, která tvoří jezírka
Sirňák - výron sirných plynů a CO2 - plyny probublávají vodou, která tvoří jezírka
Sirňák - výron sirných plynů a CO2 - plyny probublávají vodou, která tvoří jezírka
Sirňák - výron sirných plynů a CO2 - plyny probublávají vodou
Sirňák - výron sirných plynů a CO2 - plyny probublávají vodou
Sirňák - výron sirných plynů a CO2 - plyny probublávají vodou, která tvoří jezírka
Sirňák - výron sirných plynů a CO2 - plyny probublávají vodou, která tvoří jezírka
Sirňák - výron sirných plynů a CO2 - některé mofety jsou suché a v nich se usazují sirné povlaky
Sirňák - výron sirných plynů a CO2 - některé mofety jsou suché a v nich se usazují sirné povlaky