Šemnická skála u Kyselky

Šemnická skála u Kyselky        50°13'46.467"N, 12°58'14.214"E

 Šemnická skála - 645 m.n.m. (přírodní památka – vyhlášená v roce 1933) tvoří vysoký a výrazný skalní suk až se 100 metrovým srázem a nachází se nad řekou Ohře na západním okraji Doupovských hor. Skalní výchoz fonolitu (znělce) vznikl před 26 – 27 mil. lety průnikem magmatu tektonickou poruchou vzniklou v žulách karlovarského plutonu. Karlovarský hlubinný pluton vznikl a utuhnul podstatně dříve než znělec a to na konci variského vrásnění v prvohorách (perm) před cca 300 mil. lety. 

Šemnické skále se dříve říkalo Panenský skok a to podle pověsti o dívce, kterou pronásledoval na koni hradní pán z nedalekého hradu na Andělské hoře. Dívka se na skále schovala a šťastně se zachránila, hradní pán i s koněm se však zřítil ze skály dolů.

Předmětem ochrany je skalní výchoz a suťový les s dubem, javorem, lípou, jilmem a jedlí. Zároveň tu roste několik vzácných a chráněných druhů rostlin.

 

Šemnická skála - celkový pohled
Šemnická skála - celkový pohled
Šemnická skála - výrazný znělcový suk
Šemnická skála - výrazný znělcový suk
Šemnická skála - skála je až 100 m vysoká
Šemnická skála - skála je až 100 m vysoká