Rotavské varhany - detail šestibokých hranolů sloupcovité odlučnosti - délka až 12 m Rotavské varhany - detail šestibokých hranolů sloupcovité odlučnosti - délka až 12 m

Rotavské varhany - detail šestibokých hranolů sloupcovité odlučnosti - délka až 12 m

Rotavské varhany - detail šestibokých hranolů sloupcovité odlučnosti - změna objemu horniny při tuhnutí Rotavské varhany - detail šestibokých hranolů sloupcovité odlučnosti - změna objemu horniny při tuhnutí
Rotavské varhany - detail šestibokých hranolů sloupcovité odlučnosti - délka až 12 m