Hradišťský vrch u Konstantinových Lázní

Hradišťský vrch u Konstantinových Lázní

49°52'24.032"N, 12°58'53.463"E

Hradišťský vrch je další stolovou horou v západních Čechách, která vznikla jako vulkanické těleso. Je to lávový proud.  Jednolité těleso tohoto výlevu tvořeného bazanitem vzniklo jako proud lávy pravděpodobně z neogénního vulkánu Ovčí vrch vzdáleného cca 4 km před cca 8 - 10 mil. lety. Vulkanické těleso leží na zvětralých proterozoických (starohorních), mírně metamorfovaných, fylitech tepelského krystalinika a produktech tohoto zvětrávání. Samotné těleso vykazuje mocnost téměř 50 metrů (v lomu nejméně 30 metrů). Jednolitost tělesa a dobře vyvinutá sloupcovitá odlučnost, která mohla vzniknout pouze v případě tuhnutí bez pohybu, je vysvětlitelná pouze nahromaděním lávy v terénní depresi. Že se jednalo o depresi může dokazovat zajímavá fotografie České geologické služby z roku 1954. Na fotografii je vidět již v současnosti dávno odtěžená stěna lomu, na které jsou patrny horizontální pruhy kolísající spodní vody v době (před několika milióny lety), kdy okolní povrch lávového proudu byl podstatně výše než je v současnosti (postupně byl oderodován a oddenudován do současného stavu). K zajímavostem patří na lokalitě extrémní hrubost sloupcovité odlučnosti. Sloupy zde dosahují tloušťky až 3 metry. Těžba v tomto lomu probíhala od konce 19. stol do roku 1997.

Na vrcholu stolové hory bylo hradiště z pozdní doby bronzové (11. – 4. stol. před n.l.). Na ploše přibližně 50 hektarů žilo okolo tisíce obyvatel. Opevnění v podobě kamenného valu, který byl dlouhý přibližně 3,7 kilometru, mělo celkem pět bran.

 

Hradišťský vrch u Konstantinových Lázní - celkový pohled na zatopený lom
Hradišťský vrch u Konstantinových Lázní - celkový pohled na zatopený lom
Hradišťský vrch - stěny lomu z neogénního čediče
Hradišťský vrch - stěny lomu z neogénního čediče
Hradišťský vrch - sloupcová odlučnost čediče
Hradišťský vrch - sloupcová odlučnost čediče
Hradišťský vrch - sloupcová odlučnost čediče
Hradišťský vrch - sloupcová odlučnost čediče
Hradišťský vrch - sloupcová odlučnost čediče
Hradišťský vrch - sloupcová odlučnost čediče
Hradišťský vrch - sloupcová odlučnost čediče
Hradišťský vrch - sloupcová odlučnost čediče
Hradišťský vrch - sloupcová odlučnost lávového proudu
Hradišťský vrch - sloupcová odlučnost lávového proudu
Hradišťský vrch - sloupcová odlučnost čediče
Hradišťský vrch - sloupcová odlučnost čediče
Hradišťský vrch - čedičové sloupce se rozpadají na bloky
Hradišťský vrch - čedičové sloupce se rozpadají na bloky
Hradišťský vrch - v lomu se těžilo do roku 1997
Hradišťský vrch - v lomu se těžilo do roku 1997
Hradišťský vrch - sloupcová odlučnost lávového proudu
Hradišťský vrch - sloupcová odlučnost lávového proudu
Hradišťský vrch - sloupcová odlučnost lávového proudu
Hradišťský vrch - sloupcová odlučnost lávového proudu
Hradišťský vrch - sloupcová odlučnost lávového proudu
Hradišťský vrch - sloupcová odlučnost lávového proudu
Hradišťský vrch - rozpadající se čedič
Hradišťský vrch - rozpadající se čedič
Hradišťský vrch - čedičové sloupce se rozpadají na bloky
Hradišťský vrch - čedičové sloupce se rozpadají na bloky
Hradišťský vrch - čedičové sloupce se rozpadají na bloky
Hradišťský vrch - čedičové sloupce se rozpadají na bloky
Hradišťský vrch - čedičové sloupce se rozpadají na bloky
Hradišťský vrch - čedičové sloupce se rozpadají na bloky
Hradišťský vrch - čedičové sloupce se rozpadají na bloky
Hradišťský vrch - čedičové sloupce se rozpadají na bloky
Hradišťský vrch - krystal amfibolu (4cm) v bazanitu
Hradišťský vrch - krystal amfibolu (4cm) v bazanitu
Hradišťský vrch - foto z roku 1954, Česká geologická služba, v levé části lávového proudu zřetelné pruhy od kolísání podzemní vody v období třetihor - lávový proud utuhl v terénní depresi, v současnosti již okolí erodováno, stěna odtěžena
Hradišťský vrch - foto z roku 1954, Česká geologická služba, v levé části lávového proudu zřetelné pruhy od kolísání podzemní vody v období třetihor - lávový proud utuhl v terénní depresi, v současnosti již okolí erodováno, stěna odtěžena