Čedičové varhany u Hlinek

Čedičové varhany u Hlinek    50°7'20.503"N, 12°54'5.670"E

Čedičové varhany u Hlinek se nacházejí v malém opuštěném lomu (0.69 ha) asi 1 km jihovýchodně od obce Hlinky v okrese Karlovy Vary. Přírodní památkou byly vyhlášeny v roce 1997.Lom byl otevřen na severovýchodním svahu vrchu Hůrka (817,0 m), který byl malým třetihorním (neogénním) vulkánem, v lávovém proudu olivinického nefelinitu. V zachovalé lomové stěně je ukázkově vyvinuta sloupcovitá odlučnost horniny – „čedičové varhany“. Sloupcovitá odlučnost je způsobena smršťováním lávy při jejím chladnutí. Tak, jako u bahenních prasklin na dně vypuštěného rybníka dochází při zmenšování objemu bahna a následně jeho praskání, tak je to podobně  i u chladnoucího nefelinitu (viz obr.). Dochází k vertikálnímu rozpukání a vzniku pěti až šestibokých sloupů. U lávových výlevů jsou sloupy orientovány kolmo k povrchu proudu, tj. k chladnému horninovému podloží na jedné straně a ke vzduchu na straně druhé.

Nefelinit je jemnozrnná a celistvá vulkanická hornina,  kterou mikroskopicky prorůstají minerály nefelín a pyroxen (augit). V této hornině je významně zastoupen i olivín, odtud název olivinický nefelinit. Olivín tvoří drobné žlutozelené krystalky a stačí kousek horniny odštípnout (jde to poměrně těžce, pozor na oči) a na lomové ploše se tyto krásné žlutozelené olivíny dají pozorovat nejlépe pod lupou. Nefelinit patří do skupiny čedičových vulkanitů stejně tak jako olivinický bazalt, který tvoří samostatný výlev přímo na vrcholu Hůrky.

 

Čedičové varhany u Hlinek - přírodní památka
Čedičové varhany u Hlinek - přírodní památka
Čedičové varhany u Hlinek - sloupcová odlučnost
Čedičové varhany u Hlinek - sloupcová odlučnost
Čedičové varhany u Hlinek - lávový proud z vulkánu Hůrka
Čedičové varhany u Hlinek - lávový proud z vulkánu Hůrka
Čedičové varhany u Hlinek - lávový proud - původní lom
Čedičové varhany u Hlinek - lávový proud - původní lom
Čedičové varhany u Hlinek - lávový proud - původní lom
Čedičové varhany u Hlinek - lávový proud - původní lom
Čedičové varhany u Hlinek - lávový proud příčně rozpukaný sloupcovou odlučností
Čedičové varhany u Hlinek - lávový proud příčně rozpukaný sloupcovou odlučností
Čedičové varhany u Hlinek - lávový proud příčně rozpukaný sloupcovou odlučností
Čedičové varhany u Hlinek - lávový proud příčně rozpukaný sloupcovou odlučností
IČedičové varhany u Hlinek - lávový proud příčně rozpukaný sloupcovou odlučností
IČedičové varhany u Hlinek - lávový proud příčně rozpukaný sloupcovou odlučností
Čedičové varhany u Hlinek - lávový proud - rovné čedičové \"varhany\"
Čedičové varhany u Hlinek - lávový proud - rovné čedičové \"varhany\"
Čedičové varhany u Hlinek - jednotlivé sloupy se při zvětrávání pomalu oddělují a postupně odpadávají
Čedičové varhany u Hlinek - jednotlivé sloupy se při zvětrávání pomalu oddělují a postupně odpadávají
Čedičové varhany u Hlinek - jednotlivé sloupy se při zvětrávání pomalu oddělují a postupně odpadávají
Čedičové varhany u Hlinek - jednotlivé sloupy se při zvětrávání pomalu oddělují a postupně odpadávají
Čedičové varhany u Hlinek - varhany jako v katedrále
Čedičové varhany u Hlinek - varhany jako v katedrále
Čedičové varhany u Hlinek - skoro pravidelný pětiboký hranol, uvnitř xenolit (cizorodá hornina) s olivínem, sloupy postupně chladly od vnějšího povrchu ke středu sloupu
Čedičové varhany u Hlinek - skoro pravidelný pětiboký hranol, uvnitř xenolit (cizorodá hornina) s olivínem, sloupy postupně chladly od vnějšího povrchu ke středu sloupu
Čedičové varhany u Hlinek - jednotlivé sloupy postupně odpadávají a tvoří kamenné skalky
Čedičové varhany u Hlinek - jednotlivé sloupy postupně odpadávají a tvoří kamenné skalky
Čedičové varhany u Hlinek - přírodní památka
Čedičové varhany u Hlinek - přírodní památka
Čedičové varhany u Hlinek - zjednodušená geologická mapa okolí
Čedičové varhany u Hlinek - zjednodušená geologická mapa okolí
Princip vzniku sloupcové odlučnosti při chladnutí lávového proudu
Princip vzniku sloupcové odlučnosti při chladnutí lávového proudu