Skalní útvar - Ďáblova prdel

Skalní útvar Ďáblova prdel        49°5'14.676"N, 15°15'31.900"E

 V lesích mezi městy Kunžak a Český Rudolec, v samém srdci České Kanady, se nachází zajímavý skalní útvar, který díky svému tvaru získal název Ďáblova prdel. Tato skála je tvořena porfyrickou hrubozrnou žulou moldanubického vyvřelého hlubinného plutonu. Tento pluton vznikl na konci variského horotvorného procesu. Při variském vrásnění vznikla na rovníku centrální Evropa srážkou superkontinentů Eurameriky a Gondwany (období devonu a karbonu v paleozoiku - 390 - 310 mil. let). Na konci tohoto procesu došlo k výstupu žhavého magmatu do zemské kůry, kde pod povrchem utuhlo v největší pluton ve střední Evropě. Zaujímá území podkovovitého tvaru o celkové rozloze 6000 km², táhnoucí se od Regensburgu podél Dunaje a od něj stáčející se k severu až k Pelhřimovu a Jihlavě. Rozkládá se tedy na území České republiky, Rakouska a Německa. Samozřejmě, že od doby jeho vzniku (před 300 - 320 mil.lety) došlo k erozi a denudaci horninového nadloží tohoto plutonu a tím se pluton dostal až na povrch, kde také postupně zvětrává. Tento skalní útvar je výsledkem procesu tohoto přirozeného zvětrávání.

   

Skalní útvar - Ďáblova prdel
Skalní útvar - Ďáblova prdel
Skalní útvar - Ďáblova prdel - skupina erodovaných žulových skal
Skalní útvar - Ďáblova prdel - skupina erodovaných žulových skal
Skalní útvar - Ďáblova prdel - detail
Skalní útvar - Ďáblova prdel - detail
Skalní útvar - Ďáblova prdel - skupina erodovaných žulových skal
Skalní útvar - Ďáblova prdel - skupina erodovaných žulových skal
Skalní útvar - Ďáblova prdel - skupina erodovaných žulových skal
Skalní útvar - Ďáblova prdel - skupina erodovaných žulových skal
Skalní útvar - Ďáblova prdel - porfyrická hrubozrnná žula moldanubického plutonu
Skalní útvar - Ďáblova prdel - porfyrická hrubozrnná žula moldanubického plutonu
Skalní útvar - Ďáblova prdel - porfyrická hrubozrnná žula moldanubického plutonu - detail
Skalní útvar - Ďáblova prdel - porfyrická hrubozrnná žula moldanubického plutonu - detail
Skalní útvar - Ďáblova prdel - porfyrická hrubozrnná žula moldanubického plutonu - detail
Skalní útvar - Ďáblova prdel - porfyrická hrubozrnná žula moldanubického plutonu - detail