Prachovské skály

Prachovské skály        50°27'56.290"N, 15°18'20.760"E

  

Prachovské skály tvoří křídové sedimenty svrchního turonu a coniacu (před 93 – 85 mil.let). V tomto období, na konci křídy, území zalilo mělké a teplé moře do kterého byly přinášeny erodované písčité sedimenty z oblasti dnešních Krkonoš a Jizerských hor. Po ústupu (regresi) moře se území stalo souší a během třetihor došlo ve vlhkém a teplém období k intenzivní erozi a denudaci. V době alpínského vrásnění došlo v důsledku saxonské tektoniky k rozlámání vrstev pískovců a k jejich poklesu nebo zdvihu. Zároveň došlo k průniku magmatu ze zemského pláště a ke vzniku drobných těles vulkanitů (olivinické nefelinity a nefelinické bazanity). Původně souvislá tabule kvádrových pískovců byla zvětráváním rozrušena do charakteristických geomorfologických tvarů skalního města v obdobích čtvrtohorních glaciálů (dob ledových). Na sklalních stěnách lze dobře sledovat procesy chemického zvětrávání, voštiny, římsy,  železité intruze, nejrůznější typy zvrstvení pískovců a jejich proměnlivou zrnitost. Geologický profil pískovcových sedimentů lze dobře sledovat v Císařské chodbě. Skalní věže  mají výšku až 30 m. Po okrajích skalního města je řada geodynamických jevů – šikmé věže, skalní řícení a suťová pole. Toto je způsobeno podložím kvádrových pískovců, které je tvořeno vápnitými jílovci s vložkami vápnitých pískovců, které jsou náchylné k sesuvům.

 

Prachovské skály - skalní město - pískovce turon - coniak
Prachovské skály - skalní město - pískovce turon - coniak
Prachovské skály - skalní město - pískovce
Prachovské skály - skalní město - pískovce
Prachovské skály - skalní město
Prachovské skály - skalní město
Prachovské skály - skalní město
Prachovské skály - skalní město
Prachovské skály - skalní město - pískovce
Prachovské skály - skalní město - pískovce
Prachovské skály - skalní věže
Prachovské skály - skalní věže
Prachovské skály - skalní město
Prachovské skály - skalní město
Prachovské skály - skalní věže
Prachovské skály - skalní věže
Prachovské skály - skalní město
Prachovské skály - skalní město
Prachovské skály - skalní město - pískovce
Prachovské skály - skalní město - pískovce
Prachovské skály - skalní věž
Prachovské skály - skalní věž
Prachovské skály - skalní město
Prachovské skály - skalní město
Prachovské skály - skalní město
Prachovské skály - skalní město
Prachovské skály - skalní město
Prachovské skály - skalní město
Prachovské skály - skalní město
Prachovské skály - skalní město
Prachovské skály - skalní město - soutěska
Prachovské skály - skalní město - soutěska
Prachovské skály - skalní město
Prachovské skály - skalní město
Prachovské skály - skalní město
Prachovské skály - skalní město
Prachovské skály - skalní město
Prachovské skály - skalní město
Prachovské skály - skalní město
Prachovské skály - skalní město
Prachovské skály - skalní město
Prachovské skály - skalní město
Prachovské skály - skalní město
Prachovské skály - skalní město
Prachovské skály - skalní město
Prachovské skály - skalní město
Prachovské skály - skalní město
Prachovské skály - skalní město
Prachovské skály - skalní město
Prachovské skály - skalní město
Prachovské skály - skalní město
Prachovské skály - skalní město
Prachovské skály - skalní město
Prachovské skály - skalní město
Prachovské skály - skalní město
Prachovské skály - skalní město
Prachovské skály - skalní město
Prachovské skály - skalní město
Prachovské skály - skalní město
Prachovské skály - skalní město
Prachovské skály - skalní město
Prachovské skály - skalní město
Prachovské skály - skalní město
Prachovské skály - skalní město
Prachovské skály - skalní město
Prachovské skály - skalní město
Prachovské skály - skalní město - voštiny - proces chemického zvětrávání při vylučování solných roztoků
Prachovské skály - skalní město - voštiny - proces chemického zvětrávání při vylučování solných roztoků
Prachovské skály - skalní město - římsy pevnějších vrstev pískovců
Prachovské skály - skalní město - římsy pevnějších vrstev pískovců