Hruboskalsko a zámek Hrubá skála - Český ráj

Hruboskalsko a zámek Hrubá skála

      50°32'41.884"N, 15°11'47.260"E         

Hruboskalské skalní město je tvořeno zhruba 400 pískovcovými věžemi, které dosahují výškyaž 90 metrů – nejvyšší ze všech pískovcových skalních měst v českém masívu.  Nejvyšší  a  nejznámější  z  nich  jsou  Kapelník,  Taktovka,  Maják,  Dračí  zub  a  Dračí  věž. 

Skalní věže jsou tvořeny křemennými pískovci teplického souvrství mezozoického (druhohorního) stáří. Pískovce sedimentovaly v příbřežní facii mělkého moře v období turonu (stáří hornin cca 90 mil.let). Sedimenty dosahují tloušťky až 120 m. Skalní plošina pískovců byla tektonickými pohyby v období alpínské orogeneze v terciéru (třetihorách) vyzdvižena a od té doby začalo intenzivní zvětrávání blokových pískovců. Na okraji plošiny vznikají oddělením bloků hornin skalní věže.

Hrad Skálu postavil kolem roku 1350 Hynek z Valdštejna na okraji vysoké pískovcové plošiny. Z druhé strany hrad chránil příkop, který byl upraven z hluboké skalní rozsedliny. Valdštejnové zde žili několik desítek let. V letech 1416 až 1460 jej vlastnili páni z Jenštejna, pak Zajícové z Házmburka. V roce 1469 byl hrad obsazen královským vojskem. Od roku 1515 až do roku 1524 po částech skupoval hrad a panství Zikmund ze Smiřic. Smiřičtí začali přestavovat hrad Skála na zámek Hrubá Skála. Od té doby ještě zámek mnohokrát změnil svou tvář. Od posledních členů vymírajícího rodu Smiřických zámek s okolním panstvím získal Albrecht z Valdštejna. V roce 1821 zámek koupil Lexa z Aehrenthalu. Roku 1859 byl zámek romanticky regotizován.  Roku 1945 zámek převzal stát. Sloužil pak jako rekreační středisko ROH (za bolševika Revoluční odborové hnutí), později byl upraven jako hotel.

Hruboskalsko - pískovcové věže - pohled z vyhlídky
Hruboskalsko - pískovcové věže - pohled z vyhlídky
Hruboskalsko - pískovcové věže - pohled z vyhlídky
Hruboskalsko - pískovcové věže - pohled z vyhlídky
Hruboskalsko - pískovcové věže - pohled z vyhlídky
Hruboskalsko - pískovcové věže - pohled z vyhlídky
Hruboskalsko - pískovcové věže - pohled z vyhlídky
Hruboskalsko - pískovcové věže - pohled z vyhlídky
Hruboskalsko - pískovcové věže - pohled z vyhlídky
Hruboskalsko - pískovcové věže - pohled z vyhlídky
Hruboskalsko - pískovcové věže - pohled z vyhlídky
Hruboskalsko - pískovcové věže - pohled z vyhlídky
Hruboskalsko - pískovcové věže - pohled z vyhlídky
Hruboskalsko - pískovcové věže - pohled z vyhlídky
Hruboskalsko - pískovcové věže - pohled z vyhlídky
Hruboskalsko - pískovcové věže - pohled z vyhlídky
Hruboskalsko - pískovcové věže - pohled z vyhlídky
Hruboskalsko - pískovcové věže - pohled z vyhlídky
Hruboskalsko - pískovcové věže - pohled z vyhlídky
Hruboskalsko - pískovcové věže - pohled z vyhlídky
Hruboskalsko - pískovcové věže - cesta skalním městem
Hruboskalsko - pískovcové věže - cesta skalním městem
Hruboskalsko - pískovcové věže - cesta skalním městem
Hruboskalsko - pískovcové věže - cesta skalním městem
Hruboskalsko - pískovcové věže - cesta skalním městem
Hruboskalsko - pískovcové věže - cesta skalním městem
Hruboskalsko - pískovcové věže - pohled z vyhlídky
Hruboskalsko - pískovcové věže - pohled z vyhlídky
Hruboskalsko - pískovcové věže - pohled z vyhlídky
Hruboskalsko - pískovcové věže - pohled z vyhlídky
Hruboskalsko - pískovcové věže - pohled z vyhlídky
Hruboskalsko - pískovcové věže - pohled z vyhlídky
Hruboskalsko - pohled z vyhlídky na vrch Kozákov
Hruboskalsko - pohled z vyhlídky na vrch Kozákov
Hruboskalsko - pohled z vyhlídky na hrad Trosky
Hruboskalsko - pohled z vyhlídky na hrad Trosky
Hruboskalsko - pohled z vyhlídky na hrad Trosky a zámek Hrubá Skála
Hruboskalsko - pohled z vyhlídky na hrad Trosky a zámek Hrubá Skála
Zámek Hrubá Skála
Zámek Hrubá Skála
Zámek Hrubá Skála - hlavní věž s vyhlídkou
Zámek Hrubá Skála - hlavní věž s vyhlídkou
Zámek Hrubá Skála - nádvoří
Zámek Hrubá Skála - nádvoří
Zámek Hrubá Skála - nádvoří
Zámek Hrubá Skála - nádvoří
Zámek Hrubá Skála - nádvoří
Zámek Hrubá Skála - nádvoří
Hruboskalsko - Panna Maria pomocnice - pískovcová nika
Hruboskalsko - Panna Maria pomocnice - pískovcová nika
Hruboskalsko - symbolický hřbitov českých horolezců
Hruboskalsko - symbolický hřbitov českých horolezců
Hruboskalsko - detail zvětrávání - římsy a voštiny
Hruboskalsko - detail zvětrávání - římsy a voštiny
Hruboskalsko - pískovec - vrstevnatost
Hruboskalsko - pískovec - vrstevnatost
Hruboskalsko - pískovec - zvětrávání
Hruboskalsko - pískovec - zvětrávání