Svatý Jan pod Skalou - vápencový masív (kotýské vápence) s vyhllídkou,  pod vrcholem krasová jeskyně Svatý Jan pod Skalou - vápencový masív (kotýské vápence) s vyhllídkou,  pod vrcholem krasová jeskyně

Svatý Jan pod Skalou - šikmo uložená devonská vápencová deska (variská orogeneze) přerušená údolím Kačáku, dole kostel s klášterem

Svatý Jan pod Skalou - pohled na klášter a údolí Kačáku z vyhlídky Svatý Jan pod Skalou - pohled na klášter a údolí Kačáku z vyhlídky
Svatý Jan pod Skalou - šikmo uložená devonská vápencová deska (variská orogeneze) přerušená údolím Kačáku, dole kostel s klášterem