Svatý Jan pod Skalou - devonský vápencový masív  (kotýské vápence) s vyhlídkou a křížem nad údolím Kačáku Svatý Jan pod Skalou - devonský vápencový masív  (kotýské vápence) s vyhlídkou a křížem nad údolím Kačáku

Svatý Jan pod Skalou - vápencový masív (kotýské vápence) s vyhllídkou, pod vrcholem krasová jeskyně

Svatý Jan pod Skalou - šikmo uložená devonská vápencová deska (variská orogeneze) přerušená údolím Kačáku, dole kostel s klášterem Svatý Jan pod Skalou - šikmo uložená devonská vápencová deska (variská orogeneze) přerušená údolím Kačáku, dole kostel s klášterem
Svatý Jan pod Skalou - vápencový masív (kotýské vápence) s vyhllídkou,  pod vrcholem krasová jeskyně