Pískovna Běleč u Karlštejna - šikmé zvrstvení písků vznikající v meandrech řek nebo v deltách řek ústících do jezer Pískovna Běleč u Karlštejna - šikmé zvrstvení písků vznikající v meandrech řek nebo v deltách řek ústících do jezer

PíPískovna Běleč u Karlštejna - třetihorní (miocén 23 - 5 mil.let) vrstvy písků a jílů s příměsí sloučenin železa - barva do červenohněda

Pískovna Běleč u Karlštejna - otvory hnízd břehule říční ve vrstvách písků - "ptačí panelák" Pískovna Běleč u Karlštejna - otvory hnízd břehule říční ve vrstvách písků - "ptačí panelák"
PíPískovna Běleč u Karlštejna - třetihorní (miocén 23 - 5 mil.let) vrstvy písků a jílů s příměsí sloučenin železa - barva do červenohněda