Pískovna Běleč u Karlštejna - mrazové klíny do třetihorních písků, původně led následně spraš - detail Pískovna Běleč u Karlštejna - mrazové klíny do třetihorních písků, původně led následně spraš - detail

Pískovna Běleč u Karlštejna - šikmé zvrstvení písků vznikající v meandrech řek nebo v deltách řek ústících do jezer

PíPískovna Běleč u Karlštejna - třetihorní (miocén 23 - 5 mil.let) vrstvy písků a jílů s příměsí sloučenin železa - barva do červenohněda PíPískovna Běleč u Karlštejna - třetihorní (miocén 23 - 5 mil.let) vrstvy písků a jílů s příměsí sloučenin železa - barva do červenohněda
Pískovna Běleč u Karlštejna - šikmé zvrstvení písků vznikající v meandrech řek nebo v deltách řek ústících do jezer