Lomy Velká Amerika, Malá Amerika, Mexiko

Velká Amerika, Malá Amerika, Mexiko  

 49°57'40.2"N, 14°12'8.6"E,    49°57'16.1"N, 14°10'35.6"E,    49°57'25.0"N, 14°11'29.7"E

 

Světově unikátní vápencové jámové lomy se nacházejí v Českém krasu nedaleko obce Mořina. Kromě těchto velkých lomů se po okolních lesích nachází ještě řada menších, také již dávno uzavřených, lomů (Liščí lom, Kanada, Modlitebna, Podkova, Supí lom, Černý lom, Kamensko atd.…).

Velká Amerika je rozsáhlý, částečně zatopený, lom (850 x 150 m – šest těžebních pater), který poskytuje názorný odkryv stratigrafického sledu prvohor, resp.spodního devonu – vrstvy kotýské, koněpruské, slivenecké, loděnické, řeporyjské a zlíchovské – stupeň prag. Tato souvrství se usazovala na dně v mělkém a teplém devonském moři (před 410 – 400 mil.lety) Vrstvy byly následně variskou orogenezí  před cca 370 mil. lety  zvrásněny do antiklinály (vrchní část vrásy) a postaveny do kolmé polohy. Navíc tyto vrstvy byly v kolmém směru na mnoha místech tektonicky porušeny příčnými zlomy. Těžba vápenců v takto kolmých vrstvách byla velmi náročná, oddělovaly se kolmé desky, tektonikou porušených vrstev vápence a docházelo k nebezpečnému řícení. Po samovolném zřícení vrstev v jihovýchodní části lomu u štoly pro vyvážení vápence byl v roce 1963 z bezpečnostních důvodů lom uzavřen.

Průmyslová úzkokolejka tento lom spojovala na západní straně s lomem Mexiko, ve kterém byl v 50. letech 20. století komunistický tábor nucených prací pro nepohodlné odpůrce komunistického režimu. Na jeho okraji je postaven pomník 2000 vězňům, kteří zde v nelidských podmínkách v letech 1949 - 1953 pracovali.

Podobným, částečně zatopeným lomem je Malá Amerika (velikost cca 160 x 70 m) na západ od lomu Mexiko.

Vápenec se také těžil těžebními štolami. V okolních skalních masívech je množství štol o celkové délce mnoha kilometrů.

Vápence ve všech těchto lomech jsou velmi kvalitní a čisté – obsah uhličitanu vápenatého je nad 95% a v minulosti se používaly jako vysokopecní přísada při tavbě. V současnosti se používají k odsíření spalin uhelných elektráren. 

Krásný pohled na lom Velká Amerika z dronu - autor Vyslapy.cz    https://www.youtube.com/…fzE

Zajímavý dokument o komunistickém lágru u lomu Mexiko - Český Mauthausen

https://www.televizeseznam.cz/video/tajemno/cesky-mauthausen-pracovni-tabor-kde-vezni-vydrzeli-maximalne-nekolik-mesicu-63980986?dop_ab=10&dop_source_zone_id=1&dop_req_id=yrtUdcUTFjK-201911150821&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=boxik&utm_campaing=abtest141_videofeed_bez_mocku_varC

 

Velká Amerika - jámový vápencový lom - pohled od východu
Velká Amerika - jámový vápencový lom - pohled od východu
Velká Amerika - jámový vápencový lom - zatopená část lomu
Velká Amerika - jámový vápencový lom - zatopená část lomu
Velká Amerika - jámový lom - jednotlivá patra lomu a svážná cesta
Velká Amerika - jámový lom - jednotlivá patra lomu a svážná cesta
Velká Amerika - jámový vápencový lom s jezerem
Velká Amerika - jámový vápencový lom s jezerem
Velká Amerika - jámový vápencový lom - západní část lomu - jediná přístupová cesta z povrchu do lomu
Velká Amerika - jámový vápencový lom - západní část lomu - jediná přístupová cesta z povrchu do lomu
Velká Amerika - jámový vápencový lom - pohled od západu - nahoře vyhlídka
Velká Amerika - jámový vápencový lom - pohled od západu - nahoře vyhlídka
Velká Amerika - jámový lom - původně vodorovné vrstvy byly při variské orogenezi zvrásněny a ukloněny do kolmého směru
Velká Amerika - jámový lom - původně vodorovné vrstvy byly při variské orogenezi zvrásněny a ukloněny do kolmého směru
Velká Amerika - vrstvy jsou ukloněny do kolmého směru a na mnoha místech porušeny příčnými tektonickými zlomy
Velká Amerika - vrstvy jsou ukloněny do kolmého směru a na mnoha místech porušeny příčnými tektonickými zlomy
Velká Amerika - souvrství vápenců je ukloněno do kolmého směru
Velká Amerika - souvrství vápenců je ukloněno do kolmého směru
Velká Amerika - vrstvy jsou ukloněny do kolmého směru a na mnoha místech porušeny příčnými tektonickými zlomy
Velká Amerika - vrstvy jsou ukloněny do kolmého směru a na mnoha místech porušeny příčnými tektonickými zlomy
Velká Amerika - koněpruské a slivenecké vápence pražského souvrství devonského stáří
Velká Amerika - koněpruské a slivenecké vápence pražského souvrství devonského stáří
Velká Amerika - koněpruské a slivenecké vápence pražského souvrství devonského stáří
Velká Amerika - koněpruské a slivenecké vápence pražského souvrství devonského stáří
Velká Amerika - koněpruské a slivenecké vápence pražského souvrství devonského stáří
Velká Amerika - koněpruské a slivenecké vápence pražského souvrství devonského stáří
Velká Amerika - koněpruské a slivenecké vápence pražského souvrství na podzim
Velká Amerika - koněpruské a slivenecké vápence pražského souvrství na podzim
Velká Amerika - svislé koněpruské a slivenecké vápence pražského souvrství
Velká Amerika - svislé koněpruské a slivenecké vápence pražského souvrství
Velká Amerika - koněpruské a slivenecké vápence - vrásnění
Velká Amerika - koněpruské a slivenecké vápence - vrásnění
Velká Amerika - vrstvy jsou ukloněny do kolmého směru a na mnoha místech porušeny příčnými tektonickými zlomy
Velká Amerika - vrstvy jsou ukloněny do kolmého směru a na mnoha místech porušeny příčnými tektonickými zlomy
Velká Amerika - vrstvy jsou ukloněny do kolmého směru a na mnoha místech porušeny příčnými tektonickými zlomy
Velká Amerika - vrstvy jsou ukloněny do kolmého směru a na mnoha místech porušeny příčnými tektonickými zlomy
Velká Amerika - místo samovolného skalního řícení, které vedlo v roce 1963 k uzavření lomu
Velká Amerika - místo samovolného skalního řícení, které vedlo v roce 1963 k uzavření lomu
Velká Amerika - vstupní štola
Velká Amerika - vstupní štola
Velká Amerika - vstupní štola
Velká Amerika - vstupní štola
Velká Amerika - štola do lomu Mexiko
Velká Amerika - štola do lomu Mexiko
Velká Amerika - štola do lomu Mexiko je většinou mírně zatopená
Velká Amerika - štola do lomu Mexiko je většinou mírně zatopená
Velká Amerika - štola do lomu Mexiko
Velká Amerika - štola do lomu Mexiko
Velká Amerika - štola do lomu Mexiko, krasové jevy, vznik brček
Velká Amerika - štola do lomu Mexiko, krasové jevy, vznik brček
Velká Amerika - další těžební štoly
Velká Amerika - další těžební štoly
Malá Amerika - Zelené jezero - pohled od západu
Malá Amerika - Zelené jezero - pohled od západu
Malá Amerika - těžební štoly
Malá Amerika - těžební štoly
Malá Amerika - pohled od východu
Malá Amerika - pohled od východu
Lom Mexiko - jámový lom
Lom Mexiko - jámový lom
Mexiko - památník obětem komunistického režimu
Mexiko - památník obětem komunistického režimu
Mexiko - již nikdy komunisty!
Mexiko - již nikdy komunisty!
www.mapy.cz - Lomy Velká Amerika, Malá Amerika, Mexiko
www.mapy.cz - Lomy Velká Amerika, Malá Amerika, Mexiko